De hofhouding: Willem-Alexander als CEO van een geolied familiebedrijf

Bron: https://www.trouw.nl/home/de-hofhouding-willem-alexander-als-ceo-van-een-geolied-familiebedrijf~a16331b1/

Harriët Salm

© ANP

De hofhouding bestaat allang niet meer uit adellijke lieden die erebaantjes vervullen. Koning Willem-Alexander – vandaag 51 jaar oud geworden – is topman van een modern bedrijf met ruim driehonderd werknemers. Zijn belangrijkste producten: samenbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen.

U krijgt 5 artikelen van Trouw cadeau. Dit is nummer 2 .

Onbeperkt onze artikelen lezen? Digitaal Basis € 2.50 per week.

Wie kijkt naar de functies binnen de hofhouding van koning Willem-Alexander en koningin Máxima waant zich even in een sprookje. Er is een grootmeester, er zijn hofdames, er is een stalmeester, een opperhoutvester, een hofmaarschalk. En dat in 2018..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maar wie zich wat meer verdiept, krijgt een ander beeld. Die mystieke titels verhullen een realiteit van hardwerkende werknemers die bijna allemaal gewoon op een loonlijst staan, functioneringsgesprekken voeren en meegaan op bedrijfsuitjes. Ja, ze hebben nog wel eens een adellijke titel, maar dat is zelden de reden dat ze aan het hof werken. Het draait tegenwoordig om prestaties. De hofhouding anno 2018 is in veel opzichten een geolied professioneel familiebedrijf, met als CEO: koning Willem-Alexander.

Die leiding staat op één naam, maar het is teamwerk bij de Oranjes. Op maandag verzamelt de ‘raad van bestuur’ zich in het werkpaleis Noordeinde en neemt de agenda door. Daar zitten in elk geval koning Willem-Alexander en koningin Máxima zelf bij. Vaak schuift ook prinses Beatrix, de oude CEO, aan, inmiddels 80 jaar oud maar nog altijd zeer bereid in te springen. Bij het overleg zit verder de top van de hofhouding, onder leiding van grootmeester Jan Versteeg.

De missie van dit Oranjebedrijf is helder: de belangen van het koningshuis én Nederland dienen in binnen- en buitenland. Hun product, zoals de koning en koningin het zelf verwoorden: samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. Koningshuisdeskundige en historicus Han van Bree: “Door dat te doen, behouden ze hun draagvlak. Het is dus eigenlijk een bedrijf dat als primaire taak heeft zichzelf in stand te houden.”

Huis

Deze non-profitfirma-Oranje is geen kleine onderneming. De centrale hofhouding alleen al telt ongeveer vijftig leden, verdeeld over het zogenoemde Civiele Huis en het Militaire Huis. De term ‘Huis’ komt uit Artikel 41 van de Grondwet. Daarin staat: ‘De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in’.

Buiten deze centrale hofhouding zijn nog eens zo’n 250 mensen in dienst van dit bedrijf. Daar horen bijvoorbeeld de portiers bij en het keukenpersoneel, de mensen die de ontvangsten organiseren en zij die het beheer van de verschillende paleizen op zich nemen.

Dat is nog lang niet alles. Rondom die circa driehonderd leden aan het hof, cirkelt een derde groep. Dat zijn rijksambtenaren die zich inzetten voor het koningshuis. Zoals het kabinet van de koning, de organisatie die de contacten met de minister-president en andere bewindslieden regelt. Dit kabinet verwerkt ook de wetten die de Koning moet tekenen.

Discreet

Daarnaast zet de Rijksvoorlichtingsdienst RVD onder leiding van Herman Quarles van Ufford zich in als woordvoerder van de koning. Op het ministerie van algemene zaken aan het Binnenhof zijn een tiental mensen dagelijks druk om alle mediacontacten in goede banen te leiden. Volgens redacteur Simone Lamain, koningshuisdeskundige van tv-programma ‘Blauw Bloed’, is uiterste discretie een topvereiste voor alle leden van de hofhouding. “Het hof spreekt niet met verschillende monden. Dat is de regel. Wanneer ze dat wel zouden doen, zou dat maar verwarring geven, dat dient nergens toe. De RVD doet mededelingen en daar is de pers van afhankelijk.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar, waar koning Willem-Alexander met zijn gezin woont. © ANP

De beveiligers van het koninklijk huis tenslotte vallen onder de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), onderdeel van de nationale politie.

Het ‘Huis’ uit de Grondwet is pas in de loop der tijden zo professioneel geworden. Zo hadden vroeger naast de koning ook andere leden van het Koninklijk Huis een eigen hofhouding. Koning Willem III was de eerste koning die in 1868 een grootmeester benoemde. Het was toen een erefunctie en er waren vaak meerdere grootmeesters tegelijk.

In de loop van de twintigste eeuw werd de grootmeester belangrijker. Koningin Beatrix benoemde één grootmeester en belastte hem met de leiding van het hele Oranje-bedrijf – formeel de Dienst van het Koninklijk Huis geheten. De grootmeester is nog altijd de hoogste werknemer en dient direct onder de koning en koningin.

Jaarverslag

Zoals een goed bedrijf betaamt is er een jaarverslag: dat heet het jaaroverzicht. Daarin ontbreekt een financiële paragraaf. Die is te vinden op de rijksbegroting, ieder jaar op Prinsjesdag gepresenteerd. Logisch want de kosten van de monarchie worden betaald door de Staat en er wordt geen winst gemaakt natuurlijk. In de rijksbegroting is tegenwoordig een apart hoofdstuk gewijd aan de kosten. Een krappe 60 miljoen euro in 2017.

Het jaaroverzicht 2017 laat de activiteiten van de firma zien, en dat zijn er niet weinig. Er is vorig jaar fiks geproduceerd. Bijna 250 keer ging een lid van het Koninklijk Huis ergens in binnen- of buitenland op een werkbezoek, naar een opening van een tentoonstelling of een nieuwe fabriek, een achterstandswijk, een sportwedstrijd of een groep vrouwen met een startend bedrijfje. Al die bezoeken worden tot in detail al maanden tevoren door de hofhouding voorbereid.

Nieuwe functies

De komst vijf jaar geleden van een nieuwe koning leidde niet tot een revolutie aan het hof, zeggen deskundigen. “Maar geleidelijk aan is wel bijna iedereen vervangen”, ziet Van Bree.

Lamain vult hem aan: “De koning heeft sinds zijn aantreden ook nieuwe functies gecreëerd, een directeur ICT bijvoorbeeld, die had Beatrix nog niet. Hij regelt alle digitale zaken.” En er zijn persoonlijke adviseurs aangesteld door het huidige koningspaar, die hen moeten bijpraten over wat speelt er in de samenleving.

Opiniepeiler Ipsos houdt jaarlijks in opdracht van de NOS in de gaten hoe het met het imago van dit Oranje-bedrijf gaat. “Ook in 2017 is er heel veel draagvlak voor de monarchie als staatsvorm”, aldus de conclusies van de Koningsdagenquête vorig jaar. Het Oranje-bedrijf draait op volle toeren. De waardering voor Willem-Alexander en Máxima leek de jaren ervoor wel iets te dalen, maar herstelde zich vorig jaar weer. Vandaag komen nieuwe cijfers.

Hoeveel kost het koningshuis?

Het Koninklijk Huis staat op de rijksbegroting voor 59,5 miljoen euro, plus een onbekend bedrag voor beveiliging en bewaking. Enkele posten op rij:

Uitkeringen aan leden van het Koninklijk Huis: de koning (0,9 miljoen salaris, 4,7 miljoen onkosten), de koningin (0,4 miljoen salaris, 0,6 miljoen onkosten) en prinses Beatrix (0,5 miljoen salaris en 1 miljoen uitgaven).

Kosten voor de uitoefening van het koningschap. Bijvoorbeeld: personeel (ruim 18 miljoen euro), onderhoud van het wegenpark en ander materieel (bijna 9 miljoen), vliegkosten (0,8 miljoen) en kosten voor faunabeheer (0,3 miljoen).

Doorbelaste kosten van rijksambtenaren, zoals het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst (totaal een krappe 6 miljoen)

Kosten op andere begrotingen: verreweg de grootste post zijn de paleizen (15 miljoen euro) en voor staatsbezoeken is op de begroting Buitenlandse Zaken geld gereserveerd voor staatsbezoeken (2 miljoen).

Tot slot: beveiliging en bewaking zitten niet bij het totaal van 59,5 miljoen. Die staan ergens op de begrotingen van Defensie en Justitie, maar daarover worden geen mededelingen gedaan. (Met dank aan Lex Oomkes)

BELANGRIJKE MENSEN ROND HET KONINGSPAAR

1 Grootmeester

Wie: Jan Versteeg (Tilburg, 1964)

Taak: De dagelijkse leiding van de organisatie aan het hof. De belangrijkste man aan het hof, na de koning en de koningin zelf. De grootmeester onderhoudt de buitenlandse contacten. Dat gaat ook om contacten met andere hoven, hij regelt de officiële staatsbezoeken van het koninklijk paar. Logisch daarom dat de grootmeester vaak een oud-diplomaat is, zoals Versteeg.

Achtergrond: Hij was voor hij deze baan aannam ambassadeur in Griekenland. Versteeg studeerde economische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte sinds 1991 bij het ministerie van buitenlandse zaken. Voor hij naar Griekenland vertrok was hij onder meer plaatsvervangend chef de poste bij de Navo, raadsadviseur van de minister-president en werkte hij op de Nederlandse ambassade in Madrid.

Commentaar Simone Lamain, koningshuisdeskundige van TV-programma ‘Blauw Bloed’: “Versteeg werd ambassadeur in Griekenland een paar maanden nadat Willem-Alexander en Máxima daar hun vakantievilla kochten. Hij heeft ze als ambassadeur een aantal keer ontmoet, daar zijn dus contacten gelegd.”

2 Grootmeesteres

Wie: Bibi barones van Zuylen van ­Nijevelt-den Beer Poortugael (54).

Achtergrond: Van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael is sinds 1 september 2014 de grootmeesteres van de koning. Hiervoor was zij een van de hofdames van koningin Beatrix en, na de troonswissel, ook nog van Willem-Alexander en Máxima. Zij was in het verleden werkzaam als financieel analist bij verschillende banken.

Taak: Grootmeesteres is een erebaan, er zit geen salaris aan vast. Hetzelfde geldt aan het hof overigens ook nog voor de drie aanwezige hofdames: Annemijn Crince le Roy- van Munster van Heuven, Lieke Gaarlandt van Voorst van Beest en Pien van Karnebeek-Thijssen. Hofdames begeleiden leden van het Koninklijk Huis op bezoeken. Het zijn vertrouwensfuncties en ze worden nog vaak vervuld door de adel. De grootmeesteres onderhoudt sociale contacten met vooraanstaande buitenlanders die in Nederland wonen, zoals hoofden van diplomatieke missies en leden van internationale organisaties, waaronder het Internationaal Gerechtshof.

Commentaar Lamain: “De huidige grootmeesteres is van adel, zeker, maar de tijd dat dat genoeg was om mee te draaien in de hofhouding is echt voorbij. Het koninklijk paar stelt hoge eisen aan de hofhouding. Er worden hoge inhoudelijke kwaliteitseisen gesteld aan de leden en lang niet iedereen is van adel.”

© gemma Pauwels

3 Chef van het Militaire Huis

Wie: Commandeur Ludger Brummelaar (54)

Achtergrond: Brummelaar trad pas op 1  januari toe tot het Oranje-bedrijf. Hiervoor werkte hij bij Defensie. Hij is een marineofficier en diende op verschillende schepen. In de tweede helft van 2010 is hij uitgezonden als contingentscommandant van de Nederlandse eenheden in Afghanistan. Na terugkeer werd Brummelaar projectleider van de reorganisatie van de Koninklijke Marine als gevolg van bezuinigingen. In 2013 ging hij naar Defensie om een reorganisatie te leiden.

Taak: Hij leidt het zogenoemde Militaire Huis van het Oranje-bedrijf. Hij coördineert het militair ceremonieel aan het hof en onderhoudt de contacten tussen het hof en Defensie. Hij is tevens de plaatsvervanger van de grootmeester.

Commentaar Lamain: “De beveiliging van het koningshuis is een belangrijke zaak, dat mag duidelijk zijn. ­Brummelaar moet alle veiligheidsaspecten coördineren.”

4 Algemeen secretaris

Wie: Eric Verwaal (55)

Achtergrond: Verwaal werd al in 2011 plaatsvervangend algemeen secretaris en schoof in 2014 door naar de hoofdpost: de leider van het secretariaat.

Taak: Hij denkt mee over beleidsinhoudelijke zaken en coördineert binnenlandse bezoeken van de leden van het Koninklijk Huis. Ook de contacten met de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) die alle mediacontacten in goede banen moet zien te leiden, lopen via dit secretariaat.

Commentaar Lamain: “De algemeen secretaris zit met de grootmeester elke maandag op Paleis Noordeinde, het werkpaleis, bij het overleg over de agenda van de komende weken en maanden in aanwezigheid van de koning en koningin. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee we de koning en de koningin geassocieerd willen zien? Aan welke uitnodigingen geven we gehoor? Die vragen staan daar centraal.”

5 Ceremoniemeester

Wie: Simon van der Burg

Achtergrond: Studeerde aan de Erasmus Universiteit, werkte kort bij Fortis en werd daarna diplomaat, onder meer op de ambassades van Moskou en Washington. Voor zijn overstap naar het hof in augustus 2017 was hij consul-generaal in Ho Chi Minh Stad, Vietnam.

Taak: De spil van het Oranje-bedrijf. Hij regelt zowel de buitenlandse bezoeken van de koning, als de inkomende ontvangsten. Ook de organisatie van andere grote evenementen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. En hij adviseert over allerlei ceremoniële en protocollaire zaken.

Commentaar Lamain: “De ceremoniemeester regelt alles als de koning gastheer is, bijvoorbeeld staatsbanketten in het Koninklijk Paleis op de Dam.”

6 Speechwriter

Wie: Jan Snoek (55), sinds oktober 2013.

Achtergrond: Was voor zijn overstap naar het hof in oktober 2013 communicatieadviseur van Schiphol. Hij studeerde Nederlands en werkte later als communicatie- en tekstadviseur voor premier Balkenende en de ministers ­Wijers, Jorritsma, Eurlings en Schultz van Haegen.

Taak: Schrijft openbare speeches, zoals de jaarlijkse kersttoespraak. Schrijft ook brieven voor de koning. Voormalig koningin Beatrix had nog verschillende mensen in dienst die haar teksten schreven, meer als taakje erbij.

Commentaar: Koningshuisdeskundige en historicus Han van Bree: “Het valt me wel tegen dat de koning zijn kerstboodschap nog niet voorleest van een iPad. Dat zou zijn imago als moderne koning nog kunnen versterken.”

7 & 8 Persoonlijk adviseurs van de koning en koningin

Wie: Pien Zaaijer (58) en Bram Gille (38)

Achtergrond: Pien Zaaijer stapte als topambtenaar op het ministerie van binnenlandse zaken in 2002 over naar het hof. Ze werd eerst persoonlijk adviseur van toen nog prinses Máxima en hielp haar bij haar introductie in Nederland. Inmiddels adviseert zij ook de koning.

Bram Gille is minder bekend, hij is pas sinds eind vorig jaar in dienst van het koningspaar. Studeerde Technische bestuurskunde in Delft en was daarna projectleider bij Royal Haskoning. Sinds 2007 werkte hij op het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Taak: Ze adviseren op vele terreinen, beoordelen de uitnodigingen voor het koningspaar en bepalen wie ze moeten ontmoeten.

Commentaar: Van Bree: “Pien Zaaijer heeft eerst Máxima begeleid in de tijd van Beatrix. Heel discreet, je hoort niet veel van haar. Maar zij is een belangrijke stille kracht achter de schermen geworden, inmiddels ook van de koning. Ze denkt overal over mee. Ze adviseert en vormt een soort verbinding met de buitenwereld. Op foto’s staat ze best vaak, ergens op de achtergrond.”

Lamain: “Van Bram Gille vind ik interessant dat hij afkomstig is uit de protestantse hoek, net als zijn voorganger Olger van Dijk. Hij was in Delft commissielid voor de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie. Hij is ook actief voor de PKN in die stad.”

9 ICT-directeur

Wie: Erik van de Poel (49)

Achtergrond: Erik van de Poel was sinds 2009 werkzaam als directeur ICT bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Vanaf 2004 was hij werkzaam als CIO en manager IT bij Dela. Hij studeerde onder andere econometrie in Rotterdam en was na zijn studie jarenlang werkzaam in de IT-sector, op verschillende plekken.

Taak: Zorgen dat de computers werken, de privacy goed gewaarborgd is en het hof op digitaal gebied up-to-date blijft.

Commentaar: Van Bree: “Hij bekleedt een geheel nieuwe functie binnen het hof. Koningin Beatrix moest niet veel hebben van de nieuwe technische ontwikkelingen, ze schijnt ook niet goed met computers te kunnen omgaan. Maar met haar zoon hebben we nu wel een moderne digitale koning.”

Lees ook: Groningen is klaar voor Koningsdag, maar het is niet alleen maar feest

De koning viert zijn verjaardag in Groningen. De stad viert feest, maar wil ook in gesprek over de aardbevingsproblematiek.

Lees ook: Vroeg op om de Koning en vooral Máxima te zien

Op zoek naar een strategische plek in Groningen. ‘Deze straat is lekker nauw, dus dan zit je er bovenop.’

Lees ook: Niemand wil meer dan een euro betalen op de vrijmarkt

Koningsdag en de vrijmarkt horen bij elkaar. In Utrecht werd gisteravond al flink verkocht in Oranjesferen.

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Keihard betoog van Steve Brown in de ‘Stopera-StemWijzer’ en dank aan Sylvana Simons namens De Stem van de Straat.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

( door Nico van den Ham en ondersteunt door onze stem van de Straat redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Vanmiddag maakte Nico van den Ham voor de Amsterdamse politieke partij, ‘Stem van de Straat’, in de Amsterdamse Stopera, videobeelden van de ‘StemWijzer’ Amsterdam 2018. Dit in het kader van de komende gemeenteraadverkiezingen. De beelden zijn naar de ‘Stem van de Straat’ toegezonden. Het gedeelte waar partijleider Steve Brown van leer trekt is helaas van slechte kwaliteit. Toch plaatsen wij de beelden hier op onze site vanwege het keiharde betoog van Steve Brown in aanwezigheid van de nu nog zittende wethouders. Sylvana Simons werd door Jerry Turnerx, die ook op de kandidatenlijst van de ‘Stem van de Straat’ staat, bedankt voor haar (per ongeluk) bewezen diensten. A.s. maandag zal er een uitgebreid hilarisch,maar dodelijk verslag worden gedaan in de Stem van de Straat Amsterdam/ SaltoTV o.a. over de Gevestigde Orde ‘Gouden Bergen belovende’ partijtjes VVD,D66, PvdA…

View original post 29 woorden meer

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rutte laaiend toen Wilders begon over zijn ‘Royal-GOOD Old-Shell-Boy’s-Vriendjespolitiek’. — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(van onze ‘Taxfree-Shell &King Willem -Multinationals Rutte 3’ redactie) AMSTERDAM-NOIR- Devidenddebat ‘Shell-Rutte’:Ik bestrijd de Armoede en werkloosheid door de Ultra-Rijken elk jaar 1,4 miljard cadeau te geven (Video). PVV-leider Geert Wilders was de enige die gisteren de waarheid durfde te stellen en wees de Tweede Kamer er fijntjes op dat ‘Premier-Shell-Rutte’ zich zoals gewoonlijk weer schuldig […]

via Rutte laaiend toen Wilders begon over zijn ‘Royal-GOOD Old-Shell-Boy’s-Vriendjespolitiek’. — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘De VVD&NPO-Stelling van NL & Jort Kelder&Rutte’: Labbenkakken Werken tot je er dood mee neervalt — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(van onze niet gesubsidieerde(Video) dr. Goebbels propaganda redactie) AMSTERDAM-NOIR- Rutte&Co:”Labbenkakken werken tot je er Dood bij neervalt. De Stelling van Nederland in Oss was de ‘Grote Jort & Rutte Keldershow’ van de TOP VVD-er ‘Pedo-Rose Ed Nijpels’ en ‘zijn Godfather Rutte. Het was niet om aan te zien en had veel weg van de ‘Jan met […]

via ‘De VVD&NPO-Stelling van NL & Jort Kelder&Rutte’: Labbenkakken Werken tot je er dood mee neervalt — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Sven Hulleman over de immoraliteit van het huidige geldsysteem en de (Nederlandse) bankensector

Bron: http://achterdesamenleving.nl/sven-hulleman-totale-immoraliteit-nederlandse-bankensector/#.We75enZpHIU

In deze aflevering van Café Weltschmerz vertelt jurist Sven Hulleman uitgebreid over zijn ervaringen met het huidige bankensysteem en de cliënten met restschulden die hij hierin vertegenwoordigd.

De idiotie van ons huidige geldsysteem is hier al meermalen aan bodt gekomen maar wat Sven hier allemaal onthuld was voor mij eerlijk gezegd nog bizarder dan ik eerder wist en me had kunnen voorstellen.

“We hebben een door schuld bepaald economisch systeem, omdat we o.a. de goudstandaard hebben losgelaten.”

“Het door de banken securitiseren van schulden, buiten het zicht van toezichthouders is zowel misdadig als briljant.”

Sven Hulleman is initiatiefnemer van de stichting Restschuld eerlijk delen. Hij helpt met zijn stichting mensen in hun strijd tegen de banken.

Tussen 2002 en 2005 is de aflossingsvrije hypotheek op de markt gekomen. De lokkende perspectieven blijken voor velen om diverse redenen niet uitgekomen. Door de crisis raakten mensen hun baan kwijt, gingen scheiden terwijl gelijkertijd de onroerend goed waarde kelderden. Op de zelfmoord toptien staat bankschuld bovenaan.

Voor de liefhebbers, er is inmiddels ook een deel 2, een deel 3, een deel 4 en een deel 5 gesprek tussen deze twee heren te vinden. In deel 3 wordt ook gesproken om een eigen Nederlands geldsysteem op te gaan zetten naast de Euro.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Oud bankier Ronald Bernard legt ons corrupte geldsysteem helder uit in dit Nederlandstalige interview met Irma Schiffers
-) One Economic System to Rule Them All
-) Hoe werkt ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Deze 8 tot 11 families vormen het wereldwijde private bankenkartel
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Erik Wiebes sluit misdadige Belastingdeal met ‘oud-Korpschef&Zakkenvuller-Welten’.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(van onze ‘VVD-Pedo-Klasse –Justitie’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Elite-Pedo’s’ en ‘Elite-Gangsters’ halen opgelucht adem: Dekker wordt ‘Crime-boss’ van Justitie.
Heeft u nog vertrouwen in de Overheid van Rutte & Co(video)? Dan moet u net als Van Gogh uw oor afsnijden.De meest verdienende jattende corrupte politieambtenaar‘ van ‘Banana-Fraude-Nederland- Rutte & Co’ heeft een ‘zeer uitzonderlijke en misdadige deal gesloten met de ‘VVD-Gangster-Erik Wiebes ‘en zijn corrupte Belastingdienst. Hierdoor hoeft Bernard Welten voormalig ‘Graai en Naai -Korpschef’ van Amsterdam, over 130.000 euro geen loon- of inkomstenbelasting te betalen. Dat scheelt hem tienduizenden euro’s. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.De duistere en in strijd met de wet zijnde afspraken kwamen tot stand na een ‘Nep en Fop-moreel- appèl’ van toenmalig VVD Minister de ‘Mega -Fraudeur van der Steur’ van Veiligheid voor Rijken&Pedo’s en Klasse Justitie. Die wilde voor de Show…

View original post 557 woorden meer

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

50Plus zet pensioendiscussie op scherp

Bron: https://www.ad.nl/economie/50plus-zet-pensioendiscussie-op-scherp~a26e791d/

Ouderenpartij 50Plus doet een ultieme poging om pensioenkortingen in de toekomst te voorkomen. Kamerlid Martin van Rooijen rekent op steun van aanstormende regeringspartij CDA, waarvoor hij jarenlang zelf actief was. ,,En anders hebben ze bij de raadsverkiezingen wat uit te leggen.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat u niet ziet bij de Staat-NOS:Groot onderzoek naar 40 Duitse Misdaad-Banken wegens fraude van 32 miljard.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

( van onze ‘Internationale-Elite- Bankier-Gangster’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- BREAKING( Niet bij de Staat-NOS)! Groot Doofpot-onderzoek naar 40 Duitse Misdaad-Banken die met Cum-Pref de boel voor minimaal 32 Miljard opgelicht en  gefraudeerd(Bron;Stelling.nl) hebben. De PvdA ‘Gluiperd Dijsselbloem‘ legt het uit namens zijn bazen(Video) de Bankier-Gangsters en Merkel. Dijsselbloem: “Ik kan u nu al vast medelen dat niemand zal worden gearresteerd, want daar zorgt onze de VVD Minster van Klasse Justitie ‘Aasgier Blok’ voor zoals altijd in dit  soort miljarden ‘Fraude- Rat in pak-zaken'(Video),hahahahaaha”.

View original post

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitzending Stem vd Straat over corruptie bij de Gerechtelijke macht sloeg in als een Bom.

(door Rob Brockhus) AMSTERDAM-NOIR- Bij navraag vinden enkele personen het een goed idee om een video te maken van een dozijn echte slachtoffers van het rechtssysteem; en dat bij Omroep Salto en De Stem van de Straat publiek te maken (ca. 200.000 kijkers per week). Die video wordt een samenstel van korte fragmenten waarin de […]

via Uitzending Stem vd Straat over corruptie bij de Gerechtelijke macht sloeg in als een Bom. —

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarom de spaarrente zo laag is – Rente: delen in waardecreatie

De spaarrente is historisch laag. Maar waarom eigenlijk? Hoe bepaalt een bank haar rentetarieven? Wat is het belang van sparen? En zijn er ook andere manieren om met geld dat je tijdelijk niet nodig hebt, positieve verandering te stimuleren?

Bron: https://dekleurvangeld.nl/waarom-de-spaarrente-zo-laag-is/

Verbinden

Rente en banken zijn nauw met elkaar verbonden. Een bank heeft tot taak om geld van spaarders veilig te beheren. De bank verstrekt met dat spaargeld leningen aan ondernemers die economische en maatschappelijke waarde creëren in de vorm van goederen en diensten.

Een bank heeft in die zin een bemiddelende rol: ze verbindt spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben om een onderneming te beginnen, uit te breiden of te verbeteren.

Betalen én ontvangen

Een bank betaalt spaarders een vergoeding voor het geld dat ze tijdelijk in bewaring krijgt en waarmee ze kredieten kan verstrekken. Die vergoeding noemen we rente. Anderzijds ontvangt de bank op haar beurt rente voor kredieten die ze geeft aan ondernemers.

Piet Smit Driekant biologische bakkerij

Spaarders als financiers van
Bakkers & boeren

Doordat mensen spaargeld aan banken toevertrouwen, krijgen die de kans om ondernemers zoals winkeliers of biologische boeren te financieren. Indirect maken spaarders het dus mede mogelijk dat een bakker brood kan bakken en een boer melk kan produceren.

Als het gaat om de kredietverlening, is het beoordelen van risico’s een kernverantwoordelijkheid van de bank. Want met het geld van spaarders moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor deze dienstverlening wordt de bank betaald uit de rentemarge. Die marge is het verschil tussen wat de bank aan rente ontvangt op leningen en wat de bank zelf betaalt in de vorm van spaarrente.

Evenwicht

In de samenleving bestaat meestal een zeker evenwicht tussen de omvang van de spaartegoeden en de vraag naar krediet. Maar is er sprake van een scheefgroei tussen beide, dan kunnen centrale banken tijdelijk bijspringen en geld in de economie brengen

De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt de hoogte van rente die zij zelf rekent ook als stimuleringsmiddel: door een steeds lagere rente te betalen voor geld dat banken bij de ECB onderbrengen (nu zelfs negatief), probeert ze te bereiken dat banken dit geld als leningen zullen uitzetten om economische groei te bevorderen.

Lage ECB-rente

De rente op de leningen die ondernemers aangaan zou daardoor moeten dalen, en moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om te lenen. Dat dan ook de rente voor spaargeld daalt, is niet meer dan logisch. Er is immers geld in overvloed aanwezig. De lage ECB-rente trekt de spaarrente als het ware mee naar beneden.

Met het beschikbaar stellen van laagrentend geld wil de centrale bank dus de economische groei aanjagen. De effecten van dit stimuleringsbeleid lijken echter beperkt. Vanwege het onzekere economische en politieke klimaat zijn ondernemers terughoudend bij het doen van investeringen en het opnemen van bancair krediet. Ook al is dat nu goedkoop door de lage rente.

Economie
onzekere tijden

In economisch onzekere tijden zijn consumenten over het algemeen geneigd om hun uitgaven wat te beperken. Daardoor zijn ondernemers en instellingen, zoals een bakker of theater, onzeker over de vraag of ze wel voldoende van hun producten zullen kunnen verkopen, zoals broden of concertkaartjes. Die onzekerheid leidt ertoe dat ondernemers minder snel een investering zullen doen. Ze gaan dan niet snel over tot bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe machines of de verbouwing van hun pand.

Die terughoudendheid is ook begrijpelijk. Want consumenten zetten onder onzekere omstandigheden liever wat extra spaargeld opzij, dan dat ze meer goederen en diensten van ondernemers afnemen. Het leidt er al met al toe dat banken relatief weinig ondernemers vinden om leningen aan te verstrekken.

Ondernemerschap

Tegelijkertijd zijn er veel grote maatschappelijke vraagstukken die vragen om initiatief, ondernemerschap en financiering. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening en de landbouw. Maar ook aan het ontwikkelen van onderwijs, en het verbeteren van de zorg voor de groeiende groep ouderen.

Triodos Bank financiert juist dit soort projecten en initiatieven, en doet dat vooral met spaargeld. Vandaar ook dat onze kredietverlening stevig en gezond groeit, in een tempo dat de bank goed aankan.

Geldstroom van spaarders naar bank naar ondernemers

Eigenlijk heeft een bank maar een paar kerntaken. Naast betalingsverkeer regelen, bewaart een bank je spaargeld veilig. En daarnaast leent ze dit geld aan ondernemers uit. Lees meer over de rol van een bank in ons artikel Bankieren is evenwichtskunst.

De groei van de spaargelden gaat echter nog sneller. Dat verschil is ook wel te verklaren. Het afsluiten van een nieuwe spaarrekening is relatief eenvoudig. Maar kredietverlening kost tijd en vraagt een zorgvuldige afweging.

Positieve verandering

Triodos Bank financiert positieve verandering en duurzame ontwikkeling. We vragen potentiële kredietnemers dan ook naar hun intenties en beoordelen of ze met hun onderneming daadwerkelijk maatschappelijke waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een duurzamer samenleving.

Een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Centrale Bank is het bepalen van rentetarieven

De Europese Centrale Bank (ECB) is een publieke instelling die de Euro beheert en de geldhoeveelheid controleert – letterlijk de hoeveelheid geld die in omloop is. De belangrijkste doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit; het waarborgen van de waarde van de Euro. Een van de belangrijkste instrumenten van de ECB is het bepalen van rentetarieven als onderdeel van haar beleid.
De ECB fungeert als een bank voor commerciële banken. Via deze weg kan ze ook invloed uitoefenen op de geldstroom en de kredietverlening in de economie, en zo de prijzen stabiel houden.

Het verschil in groeitempo van de spaartegoeden en kredietverlening leidt ertoe dat we (nog) niet alle spaargelden direct in kredietverlening kunnen omzetten.

Dat tijdelijke overschot brengen we onder bij de ECB, of lenen we gedurende een korte periode uit aan overheden.

Duurzame kredieten

Voor het tijdelijk onderbrengen van geld rekent de ECB momenteel een negatieve rente. Triodos Bank betaalt dus rente voor het stallen van geld, waar ze daar in het verleden rente voor ontving.

Voor Triodos Bank is dit hopelijk een tijdelijke situatie. Want uiteindelijk wil de bank met de toevertrouwde spaartegoeden, conform haar missie, duurzame ontwikkeling en waardecreatie in de samenleving mogelijk maken. En dat betekent: duurzame kredieten verstrekken en niet het geld stallen bij de ECB.

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Thomas Claveirole, Europese Centrale Bank

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie