50Plus zet pensioendiscussie op scherp

Bron: https://www.ad.nl/economie/50plus-zet-pensioendiscussie-op-scherp~a26e791d/

Ouderenpartij 50Plus doet een ultieme poging om pensioenkortingen in de toekomst te voorkomen. Kamerlid Martin van Rooijen rekent op steun van aanstormende regeringspartij CDA, waarvoor hij jarenlang zelf actief was. ,,En anders hebben ze bij de raadsverkiezingen wat uit te leggen.”

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wat u niet ziet bij de Staat-NOS:Groot onderzoek naar 40 Duitse Misdaad-Banken wegens fraude van 32 miljard.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

( van onze ‘Internationale-Elite- Bankier-Gangster’ redactie)

AMSTERDAM-NOIR- BREAKING( Niet bij de Staat-NOS)! Groot Doofpot-onderzoek naar 40 Duitse Misdaad-Banken die met Cum-Pref de boel voor minimaal 32 Miljard opgelicht en  gefraudeerd(Bron;Stelling.nl) hebben. De PvdA ‘Gluiperd Dijsselbloem‘ legt het uit namens zijn bazen(Video) de Bankier-Gangsters en Merkel. Dijsselbloem: “Ik kan u nu al vast medelen dat niemand zal worden gearresteerd, want daar zorgt onze de VVD Minster van Klasse Justitie ‘Aasgier Blok’ voor zoals altijd in dit  soort miljarden ‘Fraude- Rat in pak-zaken'(Video),hahahahaaha”.

View original post

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitzending Stem vd Straat over corruptie bij de Gerechtelijke macht sloeg in als een Bom.

(door Rob Brockhus) AMSTERDAM-NOIR- Bij navraag vinden enkele personen het een goed idee om een video te maken van een dozijn echte slachtoffers van het rechtssysteem; en dat bij Omroep Salto en De Stem van de Straat publiek te maken (ca. 200.000 kijkers per week). Die video wordt een samenstel van korte fragmenten waarin de […]

via Uitzending Stem vd Straat over corruptie bij de Gerechtelijke macht sloeg in als een Bom. —

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarom de spaarrente zo laag is – Rente: delen in waardecreatie

De spaarrente is historisch laag. Maar waarom eigenlijk? Hoe bepaalt een bank haar rentetarieven? Wat is het belang van sparen? En zijn er ook andere manieren om met geld dat je tijdelijk niet nodig hebt, positieve verandering te stimuleren?

Bron: https://dekleurvangeld.nl/waarom-de-spaarrente-zo-laag-is/

Verbinden

Rente en banken zijn nauw met elkaar verbonden. Een bank heeft tot taak om geld van spaarders veilig te beheren. De bank verstrekt met dat spaargeld leningen aan ondernemers die economische en maatschappelijke waarde creëren in de vorm van goederen en diensten.

Een bank heeft in die zin een bemiddelende rol: ze verbindt spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben om een onderneming te beginnen, uit te breiden of te verbeteren.

Betalen én ontvangen

Een bank betaalt spaarders een vergoeding voor het geld dat ze tijdelijk in bewaring krijgt en waarmee ze kredieten kan verstrekken. Die vergoeding noemen we rente. Anderzijds ontvangt de bank op haar beurt rente voor kredieten die ze geeft aan ondernemers.

Piet Smit Driekant biologische bakkerij

Spaarders als financiers van
Bakkers & boeren

Doordat mensen spaargeld aan banken toevertrouwen, krijgen die de kans om ondernemers zoals winkeliers of biologische boeren te financieren. Indirect maken spaarders het dus mede mogelijk dat een bakker brood kan bakken en een boer melk kan produceren.

Als het gaat om de kredietverlening, is het beoordelen van risico’s een kernverantwoordelijkheid van de bank. Want met het geld van spaarders moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor deze dienstverlening wordt de bank betaald uit de rentemarge. Die marge is het verschil tussen wat de bank aan rente ontvangt op leningen en wat de bank zelf betaalt in de vorm van spaarrente.

Evenwicht

In de samenleving bestaat meestal een zeker evenwicht tussen de omvang van de spaartegoeden en de vraag naar krediet. Maar is er sprake van een scheefgroei tussen beide, dan kunnen centrale banken tijdelijk bijspringen en geld in de economie brengen

De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt de hoogte van rente die zij zelf rekent ook als stimuleringsmiddel: door een steeds lagere rente te betalen voor geld dat banken bij de ECB onderbrengen (nu zelfs negatief), probeert ze te bereiken dat banken dit geld als leningen zullen uitzetten om economische groei te bevorderen.

Lage ECB-rente

De rente op de leningen die ondernemers aangaan zou daardoor moeten dalen, en moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om te lenen. Dat dan ook de rente voor spaargeld daalt, is niet meer dan logisch. Er is immers geld in overvloed aanwezig. De lage ECB-rente trekt de spaarrente als het ware mee naar beneden.

Met het beschikbaar stellen van laagrentend geld wil de centrale bank dus de economische groei aanjagen. De effecten van dit stimuleringsbeleid lijken echter beperkt. Vanwege het onzekere economische en politieke klimaat zijn ondernemers terughoudend bij het doen van investeringen en het opnemen van bancair krediet. Ook al is dat nu goedkoop door de lage rente.

Economie
onzekere tijden

In economisch onzekere tijden zijn consumenten over het algemeen geneigd om hun uitgaven wat te beperken. Daardoor zijn ondernemers en instellingen, zoals een bakker of theater, onzeker over de vraag of ze wel voldoende van hun producten zullen kunnen verkopen, zoals broden of concertkaartjes. Die onzekerheid leidt ertoe dat ondernemers minder snel een investering zullen doen. Ze gaan dan niet snel over tot bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe machines of de verbouwing van hun pand.

Die terughoudendheid is ook begrijpelijk. Want consumenten zetten onder onzekere omstandigheden liever wat extra spaargeld opzij, dan dat ze meer goederen en diensten van ondernemers afnemen. Het leidt er al met al toe dat banken relatief weinig ondernemers vinden om leningen aan te verstrekken.

Ondernemerschap

Tegelijkertijd zijn er veel grote maatschappelijke vraagstukken die vragen om initiatief, ondernemerschap en financiering. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening en de landbouw. Maar ook aan het ontwikkelen van onderwijs, en het verbeteren van de zorg voor de groeiende groep ouderen.

Triodos Bank financiert juist dit soort projecten en initiatieven, en doet dat vooral met spaargeld. Vandaar ook dat onze kredietverlening stevig en gezond groeit, in een tempo dat de bank goed aankan.

Geldstroom van spaarders naar bank naar ondernemers

Eigenlijk heeft een bank maar een paar kerntaken. Naast betalingsverkeer regelen, bewaart een bank je spaargeld veilig. En daarnaast leent ze dit geld aan ondernemers uit. Lees meer over de rol van een bank in ons artikel Bankieren is evenwichtskunst.

De groei van de spaargelden gaat echter nog sneller. Dat verschil is ook wel te verklaren. Het afsluiten van een nieuwe spaarrekening is relatief eenvoudig. Maar kredietverlening kost tijd en vraagt een zorgvuldige afweging.

Positieve verandering

Triodos Bank financiert positieve verandering en duurzame ontwikkeling. We vragen potentiële kredietnemers dan ook naar hun intenties en beoordelen of ze met hun onderneming daadwerkelijk maatschappelijke waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een duurzamer samenleving.

Een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Centrale Bank is het bepalen van rentetarieven

De Europese Centrale Bank (ECB) is een publieke instelling die de Euro beheert en de geldhoeveelheid controleert – letterlijk de hoeveelheid geld die in omloop is. De belangrijkste doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit; het waarborgen van de waarde van de Euro. Een van de belangrijkste instrumenten van de ECB is het bepalen van rentetarieven als onderdeel van haar beleid.
De ECB fungeert als een bank voor commerciële banken. Via deze weg kan ze ook invloed uitoefenen op de geldstroom en de kredietverlening in de economie, en zo de prijzen stabiel houden.

Het verschil in groeitempo van de spaartegoeden en kredietverlening leidt ertoe dat we (nog) niet alle spaargelden direct in kredietverlening kunnen omzetten.

Dat tijdelijke overschot brengen we onder bij de ECB, of lenen we gedurende een korte periode uit aan overheden.

Duurzame kredieten

Voor het tijdelijk onderbrengen van geld rekent de ECB momenteel een negatieve rente. Triodos Bank betaalt dus rente voor het stallen van geld, waar ze daar in het verleden rente voor ontving.

Voor Triodos Bank is dit hopelijk een tijdelijke situatie. Want uiteindelijk wil de bank met de toevertrouwde spaartegoeden, conform haar missie, duurzame ontwikkeling en waardecreatie in de samenleving mogelijk maken. En dat betekent: duurzame kredieten verstrekken en niet het geld stallen bij de ECB.

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Thomas Claveirole, Europese Centrale Bank

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Een Klokkenluider vertelt hoe de NAVO de grootste bondgenoot is in het bewapenen en financieren van ISIS en de “fake” COUP van Gülen

Freesuriyah

by: Sonja van den Ende

23-9-2016

Ik was het hoofd van de politie, die werd gevraagd om ISIS terroristen te bewaken:

Ahmet Sait Yayla

Feiten opgesomd:

– Turkije hoofd van de inlichtingendienst, Hakan Fidan, benoemd als lid van de terreurgroep gekoppeld aan al-Qaeda en ISIS
– Turkse inlichtingendienst heeft directe  militaire hulp geleverd aan ISIS jarenlang
– Turkse regering hevelde militaire leveringen over aan ISIS door middel van humanitaire hulporganisaties
– ISIS vechters, waaronder al-Baghadi, ontvingen gratis medische behandeling in Turkije en “bescherming” van de Turkse politie
– Het hoofd van ISIS in Turkije ontving “24/7 bescherming” onder het persoonlijke bevel van president Erdogan
– Turkse politie onderzoeken naar ISIS werden systematisch vernietigd
– ISIS olie wordt verkocht met medeplichtigheid van de autoriteiten in Turkije en in de Koerdische regio in Noord-Irak.

De NAVO bevestigt rol van Turkije als bondgenoot in de oorlog tegen  ISIS

Een voormalige senior terrorismebestrijding ambtenaar in…

View original post 5.579 woorden meer

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Head of the IMF Christine Lagarde in court charged with embezzlement and fraud

Head of the IMF Christine Lagarde in court charged with embezzlement and fraud

Christine Lagarde’s humiliation is not only a massive personal blow which could lead to her resignation, but one which will plunge the world’s banking system into further ignominy.

The clearly nervous 57-year-old said nothing to reporters as she entered the Court of Justice of the Republic, a special tribunal set up to judge the conduct of France’s government ministers, shortly after 8.30am.

Lagarde faces a maximum sentence of 10 years in jail if found guilty of the very serious charges.

It was when she was President Nicolas Sarkozy’s finance minister that she is said to have authorised a 270 million pounds payout to one of his prominent supporters, so abusing her government position.

The money went to Bernard Tapie, a convicted football match fixer and tax dodger who supported Lagarde and Sarkozy’s UMP party.

It came after Dominque Strauss-Kahn, another senior French politician, was sacked as IMF chief following allegations that he attempted to rape a chambermaid in a New York hotel.

Ms Lagarde began campaigning to succeed Mr Strauss-Kahn soon after his arrest for the alleged crime.

But now it is Ms Lagarde, a lawyer and retired synchronised swimming star, who is facing a long court process of her own, as well as a possible jail sentence.

The scandal will not only pile further shame on France’s political class, but:
http://www.standard.co.uk/news/world/hea…28670.html

IMF – What good have they done for the world?

Who is the IMF and did they cause a famine in Africa? – Truthloader

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

FAITH MONEY and the Coming Collapse: New mini-documentary from the Health Ranger eviscerates govt. economic LIES… watch here

Source: http://www.naturalnews.com/055010_fiat_currency_debt_collapse_economic_lies.html

 

Fiat currency

(NaturalNews) What you are witnessing in the stock market right now is an artificially induced bubble that’s being desperately engineered to get Hillary Clinton elected in November. After the election, all bets are off, and a massive, systemic collapse of the global debt system is inevitable.

That’s because the artificial bubbles we are witnessing right now in the stock market, real estate and the bond market are all based mostly on faith, not economic fundamentals. And because faith is a psychological construct, it can be shattered in an instant.

Faith Money and the Coming Collapse

I’ve just posted a new mini-documentary called FAITH MONEY and the Coming Collapse which explains all this, along with practical advice on how to protect yourself from the global debt collapse that grows ever closer to being triggered.

Stay informed about finance, politics and global news at NewsTarget.com.

Click here to watch the video now on YouTube or view it below:

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wij, de jeugd, de toekomst van Europa, moeten terugslaan

Jun 26, 2016
Europa,Farage,jeugd

Vroeger dacht ik dat de pro-Europese ideologen het niet begrepen. Nog niet zo lang geleden zag ik Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, in actie aan een Duitse universiteit. Hij begon zijn toespraak door de studenten in de aula te vragen om zich voor te stellen hoeveel van hen daar zouden zitten als dit het jaar 1945 was. Ongeveer de helft van jullie zou dood zijn, zei Schulz, en een heleboel anderen zouden verminkt en gewond zijn. Wauw, dacht ik, wat een briljante opening van een debat over de tekortkomingen van de Europese Unie.

Jochen Bittner is politiek redacteur van het weekblad Die Zeit.

Hoewel Europeanen van mijn generatie wel degelijk in Europa geloven, was het arrogante vertoon van de integrationisten moeilijk te verkroppen. Maar nu dreigt onze toekomst te worden gestolen door het andere uiterste, de maniakken van de desintegratie.

Volgens een peiling in de aanloop naar het Britse referendum was de keuze voor de brexit in grote mate een keuze van oud tegen jong. Hoe ouder de kiezer, hoe groter zijn of haar neiging om voor het vertrek te stemmen. Ongeveer 64 procent van de leeftijdsgroep van 18 tot 24 zei dat ze in de EU wilden blijven. Bij de 50 tot 64-jarigen was dat slechts 35 procent.

WIJ, DE JONGE, OPTIMISTISCHE MILJOENEN OVERAL IN EUROPA, MOGEN HET WESTEN NIET LATEN VEROVEREN DOOR FARAGE EN ZIJN GEESTGENOTEN

Wij, de jonge, optimistische miljoenen overal in Europa, mogen het westen niet laten veroveren door Farage en zijn geestgenoten. De haast om de nationale grenzen uit te vlakken, heeft de democratie beschadigd, maar die schade kunnen we herstellen door de problemen onder ogen te zien. Als de migratie binnen de EU de Britse lonen inderdaad heeft doen dalen, dan is dat een ernstig probleem. Maar dat kan worden opgelost door bijvoorbeeld de arbeidsmarkt strenger te controleren – en niet door heel het kader van de Europese samenwerking op te geven.

Men zal zeggen dat Angela Merkel, met de gastvrijheid waarmee zij de vluchtelingen heeft ontvangen en haar eis dat Europa haar voorbeeld zou volgen, verantwoordelijk is voor veel van het elan van de Leave-stemming. Dat is terecht. Haar boodschap was in principe juist, maar ze heeft te weinig gedaan om de indruk te corrigeren dat Europa opeens iedereen verwelkomde en dat zij en de rest van de elite blind waren voor de gevolgen van hun daden.

Maar het zou dom en gevaarlijk zijn om te denken dat Europa, met of zonder het beleid van mevrouw Merkel, zijn poorten kan sluiten en de groeiende druk van de ontwikkelingswerld op zijn grenzen kan negeren. Of dat de Europese landen apart beter zouden kunnen reageren dan samen.

De uitslag van het Britse referendum lijkt vandaag historisch, maar waarschijnlijk zullen we er later op terugkijken als slechts het eerste van een reeks gevechten om de Europese ziel. De uitbarsting van woede en agressie tegen het establishment is nog maar net begonnen. De volgende landen waar politieke bulldozers de kans zien om het sloopwerk te beginnen, zijn Nederland en Frankrijk.

De tegenstrijdige krachten van afbraak en vooruitgang zijn niet meer te verzoenen. De boze oude mannen laten zich niet vermurwen, hun xenofobie laat zich niet controleren of in een constructieve samenwerking kanaliseren. Wij, de jeugd, de toekomst van Europa, moeten terugslaan. We hebben al te veel tijd verloren.

[Totaal: 2    Gemiddelde: 3/5]

Reacties

2 Reacties

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EU gaat grootste pensioenroof plegen na BREXIT uw geld weg!

Bron: http://stopdebankiers.eu/eu-gaat-grootste-pensioenroof-plegen-na-brexit-uw-geld-weg/#comment-4718

Jun 16, 2016
pensioen

2016-06-09 09:01:37 The British Union Jack flag (R) flies amongst European Union member countries’ national flags in front of the European Parliament on June 9, 2016 in Strasbourg, eastern France. On June 23, 2016 Great Britain will hold a referendum on whether or not the United Kingdom will remain within the European Union, often referred to as “Brexit”. / AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN

Honden, tuig, van mij mogen ze NU een bom laten afgaan in Brussel andere woorden heb ik er niet voor over. Ga maar weer lekker stemmen voor die klootzakken daar in Den Haag. ZE GAAN ONZE PENSIOENEN LATEN STELEN DOOR GRAFBEKKEN DAAR IN BRUSSEL.

We mochten het eigenlijk niet weten van de Eurocraten, voor de #BREXIT en voor het aflopen van het Nederlandse voorzitterschap aan het einde van de maand, maar nu is het dan toch gelekt: het zal wel eens binnenkort zo zijn dat uw pensioenfonds de wijk neemt naar een EU-lidstaat waar ze het wat minder nauw nemen met de regulering.

Officieel zeggen de leden van de parlementaire commissie economische en monetaire zaken van de EU, die over de deal gaan, dat er kritisch naar het concept van de overeenkomst moet worden gekeken en dat de politici nog niet unaniem zijn. Roberto Gualtieri, zei gisteravond na afloop van het overleg dat de europarlementariërs ‘dichtbij een akkoord komen’.

Pensioenonderhandelingen zijn natuurlijk zo spannend als watching flies fuck, maar toch is dit wel even belangrijk, dus graag even uw aandacht voor de “trialogue on the directive on activities and supervision of institutions for occupational retirement provision”.

De EU wil namelijk dat pensioenfondsen financiële dienstverleners worden en, tengevolge, dus ook over de grenzen heen kunnen opereren. Nu is het nog zo dat pensioenfondsen alleen opereren in het land waar de pensioenen worden opgebouwd, maar in de toekomst zouden fondsen ook in andere staten mogen zitten dan de opbouwers/pensioengerechtigden. Maar waarom zou u boos moeten worden? Nou, ten eerste is het een slecht idee om mensen met miljoentriljarden onder hun beheer zelf hun reguleringsklimaat uit te laten zoeken.

DAARNAAST ZOU HET AKKOORD HET AANTREKKELIJKER EN MAKKELIJKER MAKEN VOOR NEDERLANDSE PENSIOENFONDSEN OM ZICH TE VESTIGEN IN ANDERE LANDEN, WAAR HET TOEZICHT MINDER STRENG IS DAN IN NEDERLAND. ‘NEDERLANDSE FONDSEN ZIJN VEEL GROTER DAN IN VEEL ANDERE LANDEN, DUS WE KRIJGEN WEINIG TERUG ALS ZE VERTREKKEN.’ DE PENSIOENFONDSEN IN NEDERLAND BEHEREN EEN TOTALE WAARDE VAN ZO’N 1.200 MILJARD EURO. CRITICI VAN DE DEAL ZIJN DAN OOK BANG VOOR EEN ENORME KAPITAALVLUCHT DOOR DE NIEUWE WETGEVING.

Voor je het weet verdwijnt het hele fonds naar Albanië waar “gouden pleepotten voor de fondsbeheerders” ineens wel mogen en er alsook een stuk vrijere regels vol risicovolle beleggingen en dekkingspercentages gelden. De calvinistische spaarzin is immers niet in heel Europa de norm (eigenlijk alleen in het leuke welvarende hoekje). Bovendien zijn er weinig sectoren zo politiek gestuurd. Logisch, want het gaat over de toekomst van het land, dus dan is het ook wel fijn dat alle sociale partners hun zegje mogen doen in het beleid. De Tweede Kamer, uw volksvertegenwoordiging, kan op het moment nog veel sleutelen aan de pensioenplannen.

Mochten de pensioenfondsen dus veranderen in gewone financiële instellingen, dan raken we die controle kwijt en democratische controle afstaan aan de EU en dat is nooit een goed idee, want die gaan er alleen maar wijntjes van drinken. Vandaar dat de Britten ook bijzonder tegen de voorgenomen plannen zijn en stiekem ook niet wilden dat het nieuws vóór het #BREXIT-referendum naar buiten zouden komen. De plannen kunnen immers een hoop pensioengerechtigden (en opbouwers) naar het OUT-kamp doen overgaan. Maar voor huilen is het nu te laat: Smile, you stand on NoStyle!

[Totaal: 51    Gemiddelde: 3/5]

Reacties

39 Reacties

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Arme sloebers bij voorbaat gearresteerd door politie van ‘Aso-Van der Steur’ —

(door Kaya Bouma en ondersteunt door onze redactie) AMSTERDAM-NOIR-Het klinkt als science fiction van de ‘Complot-Gekken’, maar het is hard op weg alledaags te worden: het voorspellen van hongerende sloebers die mogelijke een ‘Volks-misdaadje’ gaan plegen op basis van big data van de ‘Elite-Gangsters’. Wat dit predictive policing(o.a. Lombroso profilering ) betreft behoort Nederland stiekem […]

via Arme sloebers bij voorbaat gearresteerd door politie van ‘Aso-Van der Steur’ —

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen