Waarom de spaarrente zo laag is – Rente: delen in waardecreatie

De spaarrente is historisch laag. Maar waarom eigenlijk? Hoe bepaalt een bank haar rentetarieven? Wat is het belang van sparen? En zijn er ook andere manieren om met geld dat je tijdelijk niet nodig hebt, positieve verandering te stimuleren?

Bron: https://dekleurvangeld.nl/waarom-de-spaarrente-zo-laag-is/

Verbinden

Rente en banken zijn nauw met elkaar verbonden. Een bank heeft tot taak om geld van spaarders veilig te beheren. De bank verstrekt met dat spaargeld leningen aan ondernemers die economische en maatschappelijke waarde creëren in de vorm van goederen en diensten.

Een bank heeft in die zin een bemiddelende rol: ze verbindt spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben om een onderneming te beginnen, uit te breiden of te verbeteren.

Betalen én ontvangen

Een bank betaalt spaarders een vergoeding voor het geld dat ze tijdelijk in bewaring krijgt en waarmee ze kredieten kan verstrekken. Die vergoeding noemen we rente. Anderzijds ontvangt de bank op haar beurt rente voor kredieten die ze geeft aan ondernemers.

Piet Smit Driekant biologische bakkerij

Spaarders als financiers van
Bakkers & boeren

Doordat mensen spaargeld aan banken toevertrouwen, krijgen die de kans om ondernemers zoals winkeliers of biologische boeren te financieren. Indirect maken spaarders het dus mede mogelijk dat een bakker brood kan bakken en een boer melk kan produceren.

Als het gaat om de kredietverlening, is het beoordelen van risico’s een kernverantwoordelijkheid van de bank. Want met het geld van spaarders moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor deze dienstverlening wordt de bank betaald uit de rentemarge. Die marge is het verschil tussen wat de bank aan rente ontvangt op leningen en wat de bank zelf betaalt in de vorm van spaarrente.

Evenwicht

In de samenleving bestaat meestal een zeker evenwicht tussen de omvang van de spaartegoeden en de vraag naar krediet. Maar is er sprake van een scheefgroei tussen beide, dan kunnen centrale banken tijdelijk bijspringen en geld in de economie brengen

De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt de hoogte van rente die zij zelf rekent ook als stimuleringsmiddel: door een steeds lagere rente te betalen voor geld dat banken bij de ECB onderbrengen (nu zelfs negatief), probeert ze te bereiken dat banken dit geld als leningen zullen uitzetten om economische groei te bevorderen.

Lage ECB-rente

De rente op de leningen die ondernemers aangaan zou daardoor moeten dalen, en moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om te lenen. Dat dan ook de rente voor spaargeld daalt, is niet meer dan logisch. Er is immers geld in overvloed aanwezig. De lage ECB-rente trekt de spaarrente als het ware mee naar beneden.

Met het beschikbaar stellen van laagrentend geld wil de centrale bank dus de economische groei aanjagen. De effecten van dit stimuleringsbeleid lijken echter beperkt. Vanwege het onzekere economische en politieke klimaat zijn ondernemers terughoudend bij het doen van investeringen en het opnemen van bancair krediet. Ook al is dat nu goedkoop door de lage rente.

Economie
onzekere tijden

In economisch onzekere tijden zijn consumenten over het algemeen geneigd om hun uitgaven wat te beperken. Daardoor zijn ondernemers en instellingen, zoals een bakker of theater, onzeker over de vraag of ze wel voldoende van hun producten zullen kunnen verkopen, zoals broden of concertkaartjes. Die onzekerheid leidt ertoe dat ondernemers minder snel een investering zullen doen. Ze gaan dan niet snel over tot bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe machines of de verbouwing van hun pand.

Die terughoudendheid is ook begrijpelijk. Want consumenten zetten onder onzekere omstandigheden liever wat extra spaargeld opzij, dan dat ze meer goederen en diensten van ondernemers afnemen. Het leidt er al met al toe dat banken relatief weinig ondernemers vinden om leningen aan te verstrekken.

Ondernemerschap

Tegelijkertijd zijn er veel grote maatschappelijke vraagstukken die vragen om initiatief, ondernemerschap en financiering. Denk aan het verduurzamen van de energievoorziening en de landbouw. Maar ook aan het ontwikkelen van onderwijs, en het verbeteren van de zorg voor de groeiende groep ouderen.

Triodos Bank financiert juist dit soort projecten en initiatieven, en doet dat vooral met spaargeld. Vandaar ook dat onze kredietverlening stevig en gezond groeit, in een tempo dat de bank goed aankan.

Geldstroom van spaarders naar bank naar ondernemers

Eigenlijk heeft een bank maar een paar kerntaken. Naast betalingsverkeer regelen, bewaart een bank je spaargeld veilig. En daarnaast leent ze dit geld aan ondernemers uit. Lees meer over de rol van een bank in ons artikel Bankieren is evenwichtskunst.

De groei van de spaargelden gaat echter nog sneller. Dat verschil is ook wel te verklaren. Het afsluiten van een nieuwe spaarrekening is relatief eenvoudig. Maar kredietverlening kost tijd en vraagt een zorgvuldige afweging.

Positieve verandering

Triodos Bank financiert positieve verandering en duurzame ontwikkeling. We vragen potentiële kredietnemers dan ook naar hun intenties en beoordelen of ze met hun onderneming daadwerkelijk maatschappelijke waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een duurzamer samenleving.

Een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Centrale Bank is het bepalen van rentetarieven

De Europese Centrale Bank (ECB) is een publieke instelling die de Euro beheert en de geldhoeveelheid controleert – letterlijk de hoeveelheid geld die in omloop is. De belangrijkste doelstelling van de ECB is prijsstabiliteit; het waarborgen van de waarde van de Euro. Een van de belangrijkste instrumenten van de ECB is het bepalen van rentetarieven als onderdeel van haar beleid.
De ECB fungeert als een bank voor commerciële banken. Via deze weg kan ze ook invloed uitoefenen op de geldstroom en de kredietverlening in de economie, en zo de prijzen stabiel houden.

Het verschil in groeitempo van de spaartegoeden en kredietverlening leidt ertoe dat we (nog) niet alle spaargelden direct in kredietverlening kunnen omzetten.

Dat tijdelijke overschot brengen we onder bij de ECB, of lenen we gedurende een korte periode uit aan overheden.

Duurzame kredieten

Voor het tijdelijk onderbrengen van geld rekent de ECB momenteel een negatieve rente. Triodos Bank betaalt dus rente voor het stallen van geld, waar ze daar in het verleden rente voor ontving.

Voor Triodos Bank is dit hopelijk een tijdelijke situatie. Want uiteindelijk wil de bank met de toevertrouwde spaartegoeden, conform haar missie, duurzame ontwikkeling en waardecreatie in de samenleving mogelijk maken. En dat betekent: duurzame kredieten verstrekken en niet het geld stallen bij de ECB.

Tekst: Tobias Reijngoud
Fotografie: Thomas Claveirole, Europese Centrale Bank

Advertenties

Over ariannelot

"Hidden manna from the promised "White Stone", Rev 2:17 P1446:5, 131:3.3 . . . It is evil to see sin where there is no sin; TO SEE NO SIN WHERE THERE IS SIN. Evil is the path of FALSE DOCTRINES. Those who avoid evil BY SEEING THINGS AS THEY ARE gain joy by thus embracing the truth. Make an end of your misery BY LOATHING SIN. When you look up to the Noble One, turn away from sin with a whole heart. Make no apology for evil; MAKE NO EXCUSE FOR SIN. By your efforts to make amends for past sins you acquire strength to resist future tendencies thereto. Restraint is born of repentance. Leave no fault unconfessed to the Noble One. 131:3.4 (1447.1) “Cheerfulness and gladness are the rewards of deeds well done and to the glory of the Immortal. No man can rob you of the liberty of your own mind. When the faith of your religion has emancipated your heart, when the mind, like a mountain, is settled and immovable, then shall the peace of the soul flow tranquilly like a river of waters. Those who are sure of salvation are forever free from lust, envy, hatred, and the delusions of wealth. While faith is the energy of the better life, nevertheless, must you work out your own salvation with perseverance. If you would be certain of your final salvation, then make sure that you sincerely seek to fulfill all righteousness. Cultivate the assurance of the heart which springs from within and thus come to enjoy the ecstasy of eternal salvation. ~~ Urantia Book Paper 131 ~~
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Een reactie op Waarom de spaarrente zo laag is – Rente: delen in waardecreatie

 1. ariannelot zegt:

  Engofor, de unieke samengestelde interest formule

  Samengestelde interest betekent dat keer op keer de rente, die u verdient voor een bepaalde periode, wordt toegevoegd aan het bedrag, dat u Engofor leent, waardoor het saldo niet alleen wordt aangevuld, maar in toenemende mate groeit. Het is een van de meest bruikbare concepten in de financiële wereld.
  In het algemeen is samengestelde interest de basis van alles, van een individueel spaarplan tot aan de lange groei van de beurs termijn. Het houdt rekening met de gevolgen van de inflatie, en het belang van het betalen van uw schuld.

  Onderzoek zelf hoe Engofor’s Unique samengestelde interest formule werkt:
  Het uitleenprogramma is bewust laagdrempelig gehouden zodat een grote groep potentiële uitleners kan worden aangesproken.

  Het verdienmodel voor u is gebaseerd op een aantal verschillende pakketten:

  Plans
  #1: 1.5% Daily for 40 days

  Receive 1,5% interest per day and your deposit in reserve which will be available in your wallet at the 40th day. Your 1,5% interest will be daily available in your wallet and at the 40th day you will receive your deposit in your wallet.

  Minimum deposit: $ 10,- (ten US Dollar)
  Maximum deposit: $ 50.000,- (fifty thousand US dollar)
  Cash-out limit: $ 500,- per business day
  Duration: 40 calendar days
  Total revenue: 60%

  For example:

  Deposit: $ 1.000,-
  Daily interest: $ 1000 times (x) 1,5% = $ 15,-
  Total interest: $ 15,- times (x) 40 days = $ 600,-
  Total to receive in 40 days: $ 600,- interest + your deposit $ 1000

  #2: 0.5% daily for 500 days

  Receive 0,5% (0,2% deposit and 0,3% interest) per calendar day in your wallet during 500 calendar days. Your 0,5% will be daily available for cash-out or deposit to activate new plans.

  Minimum deposit: $ 10,- (ten US Dollar)
  Maximum deposit: $ 50.000,- (fifty thousand US dollar)
  Cash-out limit: $ 500,- per business day
  Duration: 500 calendar days
  Total revenue: 150%

  #3: 10% Calendar Month for 24 months

  Receive 10% (4,16% deposit and 5,84% interest) every calendar month for 24 months. Your 10% will be monthly available for cash-out or deposit to activate new plans, the maximum cash-out limit will be available for your entire wallet balance. So including the earnings from other plans.

  Minimum deposit: $ 10.000,- (ten thousand US dollar)
  Maximum deposit: No limit
  Cash-out limit: $ 5.000,- per business day
  Duration: 730 calendar days
  Total revenue: 140%

  Plans Active Plans

  Plan #150659 – 1.5% Daily for 40 Days – Process 7.5%
  Earnings $ 0.45 – In reserve $ 10.00 – Next Update will be on: 2017-01-31 10:33:11
  Enddate: 03/08/2017
  Amount $ 10.00

  Plan #126837 – 1.5% Daily for 40 Days – Process 22.5%
  Earnings $ 1.44 – In reserve $ 12.00 – Next Update will be on: 2017-01-30 14:22:13
  Enddate: 03/02/2017
  Amount $ 12.00

  Plan #97199 – 1.5% Daily for 40 Days – Process 42.5%
  Earnings $ 2.72 – In reserve $ 11.00 – Next Update will be on: 2017-01-30 19:30:08
  Enddate: 02/22/2017
  Amount $ 11.00

  Plan #68415 – 1.5% Daily for 40 Days – Process 62.5%
  Earnings $ 35.04 – In reserve $ 97.00 – Next Update will be on: 2017-01-30 17:03:06
  Enddate: 02/14/2017
  Amount $ 97.00
  https://www.engofor.com/
  Lang genoeg aan het lijntje gehouden door de banken?
  Klik hier voor een nieuwe start.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s