Fraude EU bedraagt officieel €900 miljoen.Timmermans barst uit in huilen. —

(van onze EU Elite-Gangster redactie) AMSTERDAM-NOIR- ‘Jan met de Pet’ betaald de corruptie van de ‘EU- Elite’.‘Gluiperd Dijsselbloem’:Als feiten kloppen, betaalt ‘Jan met de Pet’ naheffing aan de ‘Fraude-Graai-EU’. Officieel zijn er 900 miljoen euro aan Europese fondsen het afgelopen jaar in de verkeerde Rat in pak zakken beland wegens fraude. Het werkelijke Fraude bedrag […]

via Fraude EU bedraagt officieel €900 miljoen.Timmermans barst uit in huilen. —

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Oud-wethouder Roel Walraven (86) kraakt pand in Oud-West

Bron: http://www.parool.nl/amsterdam/oud-wethouder-roel-walraven-86-kraakt-pand-in-oud-west~a4303322/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

Roel Walraven breekt de woning open
Roel Walraven breekt de woning open© Ton Damen

Krakers, huurdersactivisten en oud-wethouder Roel Walraven (CPN) hebben woensdagmiddag een voor bejaarden geschikte benedenwoning bezet, nadat deze door woningcorporatie Stadgenoot in Oud-West te koop was gezet.

Rond drie uur zette de oud-politicus Walraven (86), ooit machine-bankwerker bij Werkspoor,  demonstratief een breekijzer tegen de deur van het appartement aan de Borgerstraat 73. Hij vindt het onverteerbaar dat Stadgenoot de woning gaat verkopen in een tijd dat de huizen zo hard nodig zijn in de stad. Walraven steunt daarmee de acties die huurdersorganisaties voeren tegen hoge huren en de “uitverkoop van de stad”.

Met estafette-kraak- en woonacties willen de initiatiefnemers rond de vergaderingen van de Europese top de aandacht vragen voor Amsterdam als woonstad. Huurdersorganisaties in andere delen van de stad zijn al bezig met vervolgacties, waarschijnlijk nog meer kraak- en bezettingsacties.

Strakke organisatie
De bezetting van woensdag werd vernuftig georganiseerd. De harde krakers, die niet zo genoemd willen worden, waren in het zwart gekleed en hielden de organisatie strak in de hand. Zij waren als eerste in de woning, maar mochten niet herkenbaar gefotografeerd worden. Ook bepaalden zij welke informatie met de buitenwereld gedeeld mocht worden.

Kraker Loes van Luijk bij het tijdelijke actiecentrum
Kraker Loes van Luijk bij het tijdelijke actiecentrum© Ton Damen

Daarna werden de formele bezetters naar voren geschoven, zoals Walraven, maar ook Floris Hesseling van Recht op Stad, en Loes van Luijk van de Huurdersvereniging Oud-West. De laatste is op leeftijd, maar zeer strijdbaar. “Het gaat er om dat iedereen nu ziet dat we als Amsterdamse burgers één lijn trekken,” zegt Luijk. “De huizen in Amsterdam worden te duur. Huren in de binnenstad is niet meer te doen. Wij willen dat dingen anders gaan. De vercommercialisering, de vertrutting, maar ook het toerisme in de stad – denk ook aan Airbnb – is te ver doorgeschoten.” Naar verluidt zou Walraven later weer naar huis gaan, waar Hesseling en Luijk het huis bezet zouden houden.

Aangifte
Woordvoerder Pim de Ruiter van Stadgenoot zegt dat de woningcorporatie de zaak hoog opneemt. “Kraken mag niet in Amsterdam. Dat is volkomen illegaal. We zullen aangifte doen bij de politie. Vervolgens gaan we de schaden verhalen. In ieder geval ook op Roel Walraven. Hij was wethouder. Hij weet dus als geen ander dat hij zich aan de wet moet houden.”

Jacqueline Abrahams (Huurdersvereniging Zuid) en Dingeman Coumou (Huurdersvereniging Centrum, GroenLinks) met demonstranten in de Borgerstraat.
Jacqueline Abrahams (Huurdersvereniging Zuid) en Dingeman Coumou (Huurdersvereniging Centrum, GroenLinks) met demonstranten in de Borgerstraat.© Ton Damen

De Ruiter vindt het vreemd dat Stadgenoot niet van tevoren op de hoogte is gesteld. De motieven van de bezetters spreken De Ruiter evenmin aan. “Woningcorporaties hebben met het gemeentebestuur de afspraak gemaakt dat er sociale huurwoningen verkocht mogen worden. Het democratisch gekozen stadsbestuur vindt dus dat er minder sociale huurwoningen mogen zijn, zo’n 45 procent, tegen nu 51 procent. Dat is niet gek. Want er bestaat geen stad ter wereld met zo vee sociale huurwoningen als Amsterdam.”

Harde acties
De bezetting van Borgerstraat 73 is de eerste wat meer harde acties die de Amsterdamse huurdersoranisaties voor deze maand voor ogen hebben, meldt mede-organisator Jacqueline Abrahams van de Huurdersvereniging Zuid. “Wonen is speerpunt.” De huurdersacties maken onderdeel uit van de acties, lezingen, demonstraties, die alternatieve groeperingen deze maand organiseren rond de Europese top op het Marineterrein in Amsterdam.

Andere in het oog springende happenings die onder de naam Fair City door meer dan 200 aangesloten organisaties worden opgezet zijn filmvertoningen, lezingen, een fietstocht onder het Rijksmuseum door, en een workshop demonstreren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen in de Balie

Bron: http://www.sdnl.nl/balie-crisisdebat.htm

Zoektocht naar optimale hervorming van het financiële systeem


Willem Middelkoop
kritiek op economen
bankiers en politici die gezwendel negeerden


Monetaire Alternatieve Systemen. Tanja den
Broeder
introduceert forum over kredietcrisis


Bernard Lietaer
: Het managen van de crisis
bij centrale banken om economie te beschermen


Kees Vendrik
: Ik ben enige politicus die de
rol van centrale banken aan kritiek onderwerpt


Valer Mischenko
: Controle op de centrale
banken en ontbrekend democratisch toezicht


Rob v. Hilten
: complementair geldsysteem
mbt economische ontwikkeling en duurzaamheid

De financiële crisis domineert het maatschappelijke en politieke debat. Vrijwel iedereen is het er over eens dat vergaande hervormingen van het financiële systeem onvermijdelijk zijn. Meer “checks en balances” en betere risicomodellen, minder marktwerking, meer overheid, het einde van het Angelsaksische model, vervanging van Bretton Woods? Het debat is nog in volle gang en de oplossingsrichtingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Toch vallen de voorgestelde hervormingen tot nu toe doorgaans onder de noemer “betere regels en toezicht”.

Fundamentele aanpassingen worden voorgesteld op het internet, maar kwamen in het debat in de mainstream media, wetenschap en politiek tot nu toe niet aan de orde. Argumenten hiervoor liggen voor de hand. De aanpak van de crisis veelt geen uitstel. En een fundamenteel debat zou het vertrouwen nog verder schaden en de crisis verergeren. Het is echter de vraag of deze argumenten terecht zijn. Blijft hierdoor de kans op herhaling niet aanwezig? Worden zo praktische oplossingen voor economische malaise niet over het hoofd gezien?

Deze vragen komen 22 januari aan de orde wanneer voorstanders van fundamentele hervormingen in debat gaan met experts die een meer behoudende aanpak voorstaan. Aan de discussieavond zullen naast wetenschappers ook vertegenwoordigers van banken, consumentenorganisaties, het bedrijfsleven en de politiek deelnemen.

Mogelijkheden voor fundamentele hervormingen van het financiële systeem die tijdens het debat aan de orde komen zijn onder meer:

 • Complementaire, rentevrije geldsystemen binnen het bestaande geldsysteem. Dergelijke systemen opereren al. Zo is er bijvoorbeeld het WIR geldsysteem waaraan 25% van de Zwitserse bedrijven meedoen. Deze systemen kunnen mogelijk niet alleen toekomstige crises helpen voorkomen, maar ook de huidige crisis helpen verlichten. Complementaire geldsystemen zouden snel populair kunnen worden en de huidige crisis kunnen verzachten, wanneer overheden belastingbetaling met nieuw, rentevrij geld zouden toestaan. Ook reguliere banken kunnen voordeel hebben bij het ondersteunen van complementaire systemen en nemen daarom vaak aan deze systemen deel.

 • Het Bancor systeem voor internationale handel zoals voorgesteld door John Maynard Keynes. Bij dit systeem worden grote en langdurige tekorten of overschotten op de betalingsbalans van landen onaantrekkelijk. Hierdoor zou een evenwichtiger wereldhandel kunnen ontstaan met betere kansen voor ontwikkelingslanden.

 • De Tobin belasting; een kleine belasting op internationale transacties waarmee mogelijk de groei van wereldwijd, speculatief “flitskapitaal” tegen kan worden gegaan.

 • Rentevrije geldcreatie, zoals de door Lincoln in de USA geïntroduceerde ‘Greenbacks’, in combinatie met afschaffing van geldcreatie door commerciële banken. Grote speculatie bubbels en systeembanken die failliet gaan horen dan wellicht tot het verleden.

 • Het betalingsverkeer is door banken gemonopoliseerd en daardoor kan een bankencrisis ook een crisis in het betalingsverkeer veroorzaken. Demonopolisering van het betalingsverkeer, dat wil zeggen een (digitaal) betalingssysteem zonder tussenkomst van banken en bankrekeningen, zou wellicht kunnen zorgen voor lagere risico’s, snellere betalingen en een aanzienlijke daling van de handelstransactiekosten.

 • Een zeer radicale hervorming zou het volledig vrijgeven van de geldschepping zijn. Niet alleen banken, maar iedereen mag geld creëren en ermee betalen, uitlenen, etc. Het klinkt paradoxaal, maar volgens aanhangers van deze optie zou het vanzelf leiden tot één stabiel, mondiaal ruilmiddel dat vrij van rente en inflatie zal zijn, zonder dat het door speculanten en machthebbenden beïnvloed kan worden.

  Verscheidene sprekers leiden met korte presentaties de verschillende perspectieven in, veelal vanuit een rijke praktijkervaring, en beargumenteren zo hun voorstellen tot monetaire innovatie.

  Een belangrijke inspiratiebron voor een aantal sprekers vormt het gedachtegoed van Bernard Lietaer, die bij de Belgische Centrale bank verantwoordelijk is geweest voor de invoering van de ECU. Bernard Lietaer heeft 14 boeken geschreven, waaronder “The Future of Money” dat is vertaald in 18 talen. Zijn recente artikel Options for Managing Systemic Bank Crises biedt een scherpe analyse van de diepere oorzaken van de huidige crisis en breekt een lans voor de invoering van complementaire, rentevrije geldsystemen.

  Met:

  Prof. Margrit Kennedy, auteur van verscheidene boeken en artikelen over monetaire innovatie, organiseert al vele jaren internationale workshops over dit onderwerp en was betrokken bij de invoering van complementaire geldsystemen in India, Columbia, Argentinië, Duitsland en Nieuw-Zeeland.

  Henk van Arkel, directeur van de Nederlandse stichting STRO, een internationaal opererende sociale handelsorganisatie, die in diverse landen rentevrije handelsnetwerken opzet voor kleine en middelgrote bedrijven, consumenten en lokale overheden.

  Valer Mischenko, op eigen titel, tevens directeur van Stichting NLnet die zich inzet voor een open informatiemaatschappij; over de urgentie van het afschaffen van de monopolie van banken op het betalingsverkeer en geldcreatie, redenerend vanuit de kosten- en risicoanalyses.

  Anthony Migchels, initiatiefnemer van de Gelre, een aanvullend, regionaal geldsysteem voor een handelsnetwerk in Gelderland dat in september van dit jaar goedgekeurd werd door de NCB.

  Rob van Hilton, Rob van Hilten, directeur van Qoin en met vijftien jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid en alternatieve, complementaire geldsystemen een sterke voorstander van hervorming met betrekking tot economische ontwikkeling en duurzaamheid.

Forumleden

1.    Willem Middelkoop (Journalist, schrijver van het boek “De Dag dat de dollar valt !” en beleggingsadviseur)
2.    Eric Bartelsman (Hoogleraar Economie, Lid van de Economische Adviesraad van de Tweede Kamer,
en voormalig medewerker van het CPB en de Federal Reserve Board in de VS)
3.    Wouter Elsenburg (Expert financiële stabiliteit van De Nederlandse Bank)
4.    Paul de Beer (Hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA)
5.    Wim Suyker (Wetenschappelijk medewerker van het CPB)

O.l.v. Wim Hafkamp

Expositie:
Homemade Money van Nico Lootsma.

Voor vragen en opmerking kunt u een mail versturen naar: Tanja den Broeder

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden en
Gratis claimformulier wegens aansprakelijkheid van de Nederlandsche Bank NV.

Schadeclaim tegen de Staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
Aangifte bij Politie Haaglanden tegen minister Zalm wegens fraude
Martin Dessing geeft persverklaring over zijn aangifte tegen minster Zalm
Procesverbaal van aangifte door Martin Dessing tegen de minster van Financiën drs. G. Zalm
De Telegraaf: Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering
Oud-directeur Centrale Bank: ‘Gulden wel degelijk ondergewaardeerd’
De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gemeenten overtraden maandenlang privacywet: Uw gegevens op straat

Bron: http://stopdebankiers.eu/gemeenten-overtraden-maandenlang-privacywet-uw-gegevens-op-straat/

privacy

Tien Nederlandse gemeenten hebben maandenlang de Nederlandse privacywet overtreden. Ondanks kritische Kamervragen over de slechte beveiliging van gemeentesites, lagen burgerservicenummers van inwoners gewoon voor het oprapen.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in totaal 27 Nederlandse gemeenten geen beveiligde https-verbinding gebruikten om gegevens, zoals de volledige naam en het woonadres, te verwerken bij het maken van een afspraak. Een beveiligde verbinding herken je aan een slotje in de webadresbalk.

Risico op fraude
Bij tien gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor ruim 180.000 burgers, werd er ook om het burgerservicenummer gevraagd. Dit is een ‘bijzonder persoonsgegeven’ dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens alleen met een beveiligde verbinding mag worden verwerkt. Als dat niet gebeurt, overtreed je de Nederlandse privacywet.

Als een verbinding niet is beveiligd, wordt het voor kwaadwillenden erg makkelijk om de verstuurde gegevens te onderscheppen en te misbruiken, bijvoorbeeld voor het plegen van identiteitsfraude. Dit is overigens voor zover bekend niet gebeurd.

Bloemendaal, Wassenaar en Culemborg
Onder andere Bloemendaal, Wassenaar en Culemborg verwerkten het burgerservicenummer van inwoners maandenlang zonder beveiligde verbinding. En daarvoor zijn ze herhaaldelijk gewaarschuwd, melden bronnen binnen de it-dienstverlening voor gemeenten. Na melding van RTL Nieuws hebben de drie gemeenten het gebruik van een https-verbinding doorgevoerd.

BSN

“We betreuren dat het beveiligingsprobleem niet eerder is verholpen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal. “We hebben hier geen goede reden voor, want het mag gewoon niet gebeuren.” Culemborg zegt intern onderzoek te doen, Wassenaar wilde niet op de vragen reageren.

De Informatie Beveiligingsdienst Gemeenten (IBD) heeft van RTL Nieuws een lijst met kwetsbare gemeenten ontvangen. “Daar gaan we direct mee aan de slag”, aldus een woordvoerder.  De andere gemeenten worden vanwege veiligheidsoverwegingen niet genoemd.

Kamervragen over beveiliging gemeenten
RTL Nieuws stelde eerder de slechte beveiliging van gemeentesites aan de kaak. Daar werden door de VVD en PvdA Kamervragen over gesteld, die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken eind maart beantwoordde. “Mij zijn […] geen gemeenten bekend die informatiebeveiliging in het algemeen of de beveiliging van persoonsgegevens in het bijzonder niet op orde zouden hebben”, schreef de minister toen.

Plasterk zegt dat de IBD bij eventuele kwetsbaarheden altijd de betrokken gemeenten op de hoogte stelt en hen ondersteunt met het implementeren van de juiste beveiligingsmaatregelen. Op de vraag of Plasterk nog vertrouwen heeft dat burgers veilig online zaken kunnen doen met de overheid, wil de minister niet reageren.

‘Overheid moet actief helpen’
Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA) gaat opnieuw Kamervragen stellen: “Gemeenten moeten hun zaken op orde hebben, maar opnieuw blijkt dat niet zo te zijn. Hoe kan het toch dat er bij het bouwen van een huis wel aan de veiligheid van inwoners wordt gedacht, maar niet als het gaat om het bouwen van een website?”

Oosenbrug pleit al jaren voor algemene privacyregels voor gemeenten: “Minister Plasterk is verantwoordelijk voor de gemeenten en we zouden als overheid actief moeten helpen bij het op orde maken van de beveiliging. Dat kan door regels op te stellen waaraan elke gemeente zich moet houden, bijvoorbeeld door het verplicht maken van het gebruik van ‘https’ bij het verwerken van persoonsgegevens.”

Boete van 820.000 euro
De Autoriteit Persoonsgegevens wil niet specifiek op de overtredingen van de gemeenten reageren, maar kan voor het schenden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een maximale boete van 820.000 euro opleggen.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Griekse politie verjaagt relschoppers bij betoging

Bron: http://nos.nl/artikel/2103917-griekse-politie-verjaagt-relschoppers-bij-betoging.html

https://i1.wp.com/nos.nl/data/image/2016/05/08/280600/1200x675.jpg

zondag, 8 mei 2016

De politie in Athene heeft met traangas een groep van een paar honderd betogers verdreven die probeerden de trappen van het parlementsgebouw te bestormen

De demonstranten gooiden molotovcocktails en andere projectielen naar de politie. Ze hadden zich gemengd onder 20.000 vreedzame betogers, die met spandoeken op het plein voor het parlement stonden. Daar wordt vanavond gestemd over een cruciale bezuinigingsmaatregel.

Het gaat om een wet die de belastingen en het pensioenstelsel moet hervormen. Die is onderdeel van een bezuinigingsprogramma dat de Griekse regering wil doorvoeren. Daarmee moet Griekenland voldoen aan de voorwaarden voor verdere miljardenhulp van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank, het Stabiliteitsfonds en het Internationaal Monetair Fonds.

Morgen komen de ministers van Financiën van de Europese Unie in Brussel bij elkaar om de bezuinigingen in Griekenland te bespreken.

Griekse werknemers zeggen dat hun inkomen door de geplande bezuinigingen veel te laag wordt. Ze hebben nog meer stakingen aangekondigd. Er wordt in Griekenland al maanden gestaakt, afwisselend in allerlei bedrijfstakken; gisteren onder meer in het openbaar vervoer.

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Donkere wolken boven de pensioenen

Bron: http://www.pensioenleugen.nl/nieuwsberichten/donkere-wolken-boven-de-pensioenen.aspx

woensdag 9 maart 2016

Er pakken zich donkere wolken samen boven de Nederlandse pensioenen. Alleen van niemand horen we het echte verhaal over de ernst van de situatie. Ook staatssecretaris-van-pensioen Jetta Klijnsma en minister van financiën Jeroen Dijsselbloem hullen zich in stilzwijgen,

ABP op zijn retour.
Hoe ernstig de situatie is, lezen we in een interview met mevrouw  Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. In De Telegraaf  van 4 maart,  zegt ze, dat de dekkingsgraad van dit pensioenfonds nu tot 90 procent is gedaald.  We weten wat dat betekent: als dat niet verandert leidt dat het komend jaar zonder twijfel tot pensioenkortingen.

Verkapte kritiek
Mevrouw Wortmann schrijft dat mede toe aan de huidige pensioenregels: die zijn veel te rentegevoelig, zegt ze. Het is heel voorzichtige kritiek op het overheidsbeleid ten aanzien van de pensioenen. Veel kritischer kan mevrouw Wortmann ook niet zijn. Want wie het overheidsbeleid kapittelt krijgt te maken met de monetaire politie ofwel De Nederlandsche Bank en stelt daarmee zijn carrière in de waagschaal en daarom blijft er zoveel mist hangen rond de pensioenen.

Alarm
Het ABP heeft de afgelopen 20 jaar een gemiddeld rendement gemaakt van 7%. Maar het vorig jaar was dat een stuk minder, n.l. 2,7%. De lage rente zal voorlopig blijven aanhouden vermoedt de ABP-directeur. De verplichtingen stijgen nu harder dan de inkomsten en dat lijkt ons reden tot alarm.

Waar blijft de visie van de overheid?
Van PvdA-staatssecretaris  Jetta Klijnsma zouden we nu onderhand wel eens willen weten: hoe gaat ze deze problemen aanpakken of zal ze accepteren dat voor veel mensen het komend jaar een deel van de pensioenuitkering zal verdampen? Een toekomstvisie is toch wel het minste dat we mogen verwachten. Of komt het vertellen van de waarheid haar niet zo goed uit,  in de opmaat naar de verkiezingen van volgend jaar? En dan nog deze vraag aan het kabinet:  was het tegen de achtergrond van deze ellende niet hééééééééél onverstandig (cq opportunistisch) om 5 miljard belastingverlichting te geven aan een deel van de Nederlanders….Het kabinet had dat geld wel beter kunnen inzetten.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

140 miljard euro pensioengeld verdampt

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/140-miljard-euro-pensioengeld-verdampt
24 oktober 2015 10:00

140 miljard euro pensioengeld verdampt

140 miljard euro pensioengeld verdampt

De Nederlandse pensioenfondsen zijn het afgelopen half jaar 140 miljard euro kwijtgeraakt.

De totale pensioenvermogens zijn door slechte beleggingsresultaten gedaald van een recordhoogte van 1400 miljard euro naar nu 1260 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Z. Na een gestage stijging van het vermogen sinds 1986, lijkt er nu sprake te zijn van een kentering:

Vooral het derde kwartaal van dit jaar was een slecht kwartaal, met flinke verliezen op de beurs. Pensioenfondsen als het ABP en Zorg en Welzijn maakten het afgelopen kwartaal 3 procent verlies.

Zorg en Welzijn en ABP
Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, verloor in zes maanden maar liefst 28 miljard euro op de beurs. Zorg en Welzijn zag zijn bezit in die tijd met ruim 16 miljard euro dalen. In totaal raakten we 140 miljard euro pensioenvermogen kwijt.

Dat de pensioenfondsen veel geld hebben verloren is niet zo gek. Zo daalde onder meer de Nederlandse AEX-index in het tweede en derde kwartaal van dit jaar met in totaal maar liefst 14 procent. De pensioenfondsen hebben van hun vermogen 50 tot 60 procent gestoken in aandelen.

Grote vermogens, toch korten?
De ambtenaren en mensen in de zorg hoeven zich niet meteen zorgen te maken. Samen hebben de twee grote fondsen nog steeds voor meer dan 500 miljard euro in kas. Daarmee zouden ze zelfs de Nederlandse staatsschuld in één klap kunnen aflossen. Lees er meer over in onze rubriek ‘het financiële plaatje’: het geld achter je pensioen.

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn wel zo laag, dat de pensioenen misschien volgend jaar al worden gekort.

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Breaking News!!!

Source: http://www.thelibertybeacon.com/2015/10/26/breaking-news/
FINANCIAL » Breaking News!!!

Posted by:

Published October 26, 2015, filed under FINANCIAL, WORLD

City-460

by TLB Contributor: Paul James

As I have said repeatedly… the US (note US is foreign to u.s. of A) Legal System foisted on Americans is a CRIMINAL enterprise ran by the BAR which is a Franchise of the Corporation of London ( an enclave of the Vatican) – the system forgot to tell you ….. so that it could enslave you under a corrupt legal and monetary system!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Breaking News!!!

by David Robinson

An INTERNATIONAL COMMERCIAL OBLIGATION LIEN (INDICTMENT) has been filed against the AMERICAN BAR ASSOCIATION (A.B.A.), the INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (I.B.A.), and the UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE (D.O.J.), by a multitude of Lien Claimants, for violations of 15 USC 1 & 2, for a total monetary penalty of SIX-HUNDRED MILLION ($600,000,000.) US GOLD DOLLARS EACH, alleging that, since “fraud vitiates all contracts”, ALL commercial contracts, including, but NOT limited to, ALL unlawful sentences & incarcerations of political prisoners (i.e.; imprisoned I.R.S. Lien Debtors, non-criminal offenders), wherein, such commercial contracts were all conceived in fraud, and lacking any moral & ethical character are in direct conflict with Natural Law & Commercial Law, and thus, every A.B.A “contract” since 1882, whether verbal, or written, including, but not limited to all Judicial Oath’s of Office, falsely sworn to, and fraudulently securitized, monetized, and commercialized, are Null & Void, ab initio.

They have been given NINETY (90) DAYS in which to answer the ALLEGATIONS against them. Failure to do so will result in an immediate “Asset Forfeiture & Seizure” of “Accounts Payable” of TWO-HUNDRED-SEVENTY-NINE TRILLION ($279,000,000,000,000.) US GOLD DOLLARS currently held by the A.B.A. and the I.B.A. — and the Secured Parties’ Right to take possession after default.

PROOF OF ALLEGATIONS:

1. The “PROOF OF ALLEGATIONS” lies directly at the feet of the individual Officers & Crew of the A.B.A., the I.B.A., and the D.O.J., i.e.; their Administrators, Executives, Officers, Directors, Employees, Agents, and Contractors, and with their honor, willingness, and their ability, to respond, protest, argue, or rebut the allegations made, herein, point-by-point, and article-by-article, under an Affidavit of Truth, under sworn Oath, and under the Penalty of Perjury.
2. It is anticipated & expected, that these individual members & contractors of the A.B.A., the I.B.A., and the D.O.J., rather than admit to their crimes against humanity, in-writing, will choose to go silent, or simply invoke the Fifth Amendment of the US Constitution, which, again, is NOT open to ANY A.B.A., I.B.A., or D.O.J. member, agent, contractor, or employee.
3. Their acquiescence, or silence, will then, under the weight of Commercial Law & Natural Law, result in their waiving all of their corporate, public, private, and individual rights & immunities, as per 28 USC #455, and they will, also, be attesting 1) to their acceptance & agreement to all allegations made, 2) to accept all fines, fees, penalties & punishments they are deserving of, and entitled to, under Common Law, the Law of Merchants, International Law, Commercial Law, Natural Law, and 3) to have violated their very own corporate laws & selfengineered codifications, which are grounds for the immediate dissolution of their corporate charters.

LEDGERING AND TRUE BILL:

1. The ledger for this “TRUE BILL” is based on the Truth, the whole Truth, nothing but the Truth, and upon the MONETARY FACE VALUE of TWO HUNDRED SEVENTY-NINE TRILLION ($279,000,000,000,000.) US GOLD DOLLARS retrievable from stolen & pirated properties & assets, pursuant 12 USC #411, believed to be of record, and all properties & assets suspected of being hidden in privatized off shore properties & accounts by various individuals & members the AMERICAN BAR ASSOCIATION, and the INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION.
2. These stolen & pirated “assets” and “properties” will be confirmed & verified by a People’s open, complete & independent audit of the Federal Reserve Bank, and an audit of the International Monetary Fund (IMF).
3. This “TRUE BILL” is, also, set against the MAXIMUM PUBLIC HAZARD BONDS/INSURANCES held by the A.B.A.‘s, and the I.B.A.’s Bonding Companies, whether “in-house,” or “independent,” for all of these Entities, Agents, and Individuals, including, but NOT limited to, the individual Lien Debtors listed above.
4. As a Commercial Instrument, this “TRUE BILL” has an S.E.C. Tracer Number of #2640220, which is the Reception No.# assigned by the Mesa County Colorado Deputy Clerk & Recorder, Brandy Emow, for the filing of the fraudulent, fictitious, and fabricated Oath of Office signed by Colorado’s 21st Judicial District Crown Administrative Clerks, Craig P. Henderson, and David A. Bottger, and witnessed by Sandra Casselberry, the Judicial Administrator for Mesa County, Colorado.
5. This S.E.C. Tracer Number of #2640220 is a “commercial securities tag,” and is but a single Exhibit, out of thousands, of the prima facie evidence of the A.B.A.‘s conspiracy to commit sedition, piracy, and commercial fraud, against the Lien Claimants, and against the American people, wherein, any such Oath “prescribed, given, taken,” commercially securitized & monetized, was, and is, a “solemn mockery,” and “equally a crime,” according to the Crown’s very own Supreme Court ruling by US Supreme Court Chief Justice, John Marshal, in 1803.
6. This S.E.C. Tracer Number of #2640220, as related to this Commercial Obligation Lien, may be used as form of identification for any & all “Witnesses,” “Crime Victims,” and/or “injured parties,” when asked for identification by any A.B.A., I.B.A., or D.O.J. contractor, or revenue/tax collector (“Pulbicanus”), (ie; I.R.S. Agent, H.L.S. Agent, F.B.I. Agent, C.I.A. Agent, Sheriff, Sheriff Deputy, Police Officer, etc.).
7. All such “Crown Contractors” are, under the terms & conditions of this International Commercial Obligation Lien/Agricultural Lien/Writ of Injunction & Restraint/Cease & Desist Order, prohibited from engaging with, detaining, arresting, incarcerating, harrassing, coercing, or intimidating, any “Witness,” “Crime Victim,” a.k.a. “any Living Being,” or citing same under any revenue-bearing statute, code, rule, ordinance, or any other “color of law” infraction, providing the Living Being has NOT harmed or injured another Living Being. [Corporations CANNOT be injured! Only Living Beings can be injured!] Without an “injury,” there can be NO crime, and NOWHERE can these revenue-bearing statutes adhere, and no “false presumptions of a crime” shall be made, authorized, or enforced!
8. Any encroachments, or violations, upon the terms & conditions stated above by any “Crown Officer,” “Crown Agent,” or “Crown Contractor,” will result in additional 15 USC penalties being levied upon the corporate, personal, and private properties & assets of these individual “Officers,” “Agents,” or “Contractors,” while operating privately, or in their “corporate capacities.”
9. This S.E.C. Tracer Number of #2640220, however, and wherever, presented, will serve as the People’s Rescission of Consent, and as fair, proper, and lawful notice to CEASE & DESIST with any & all criminal aggressions, trespasses, and transgressions, while operating on the Land, and/or under the ‘presumed & alleged’ jurisdiction, power, or authority of the Military/Admiralty Flag of the Crown Templar.

SURETY & CERTIFICATION:

The Sureties & Certifications of, and for, any & all Corporate, Public, Personal, or Private Accounts, Bonds, Securities, Profits, Procedes, Fixtures, Chattels, and Assets owned/managed by ANY individual operating within the jurisdiction, or control, of the A.B.A., the I.B.A., the D.O.J., or their, “in-house,” Bonding Companies, under the indirect, or direct control of the A.B.A., or the I.B.A., their Nation/State franchises, Inns of the Court, The Federal Reserve Banking System, or The International Monetary Fund (IMF) for these Entities, Agents and Individuals, are all considered forfeitable assets, and as “debt obligations” to the Lien Claimants, their assigns, and/or their heirs. As such, the Lien Debtors are lawfully responsible for producing, upon this commercial demand, these Sureties, Accounts, Financial Statements, and all Certificates of Liability & Indenture.

ENFORCEMENT:

1. The Affiants & Lien Claimants, without prejudice, and Reserving All Rights, declares this Commercial Obligation Lien to be self-effecting, self-evident, and self-enforcing, noting that the US Marshal Service, is now lawfully restored to the People’s Executive Branch of the Continental united States of America, and they are no longer contractually obligated to the A.B.A.’s subsidiary corporation of the Department of Justice,
both of which, are, hereby, dissolved for by the People for cause, and by necessity.
2. The US Marshal Service, a Constitutional Law Enforcement Agency, and NO LONGER a “Legal Enforcement Agency,” in the State of Illinois, and elsewhere throughout the 50 States, Washington, D.C., and their 94 government offices, will be tasked & charged with executing the seizing, freezing, and recovery of all the A.B.A.’s, and the I.B.A.’s corporate, public, personal, and private properties, found upon the Land, at sea, or found to be held by any & all individuals operating under the A.B.A., or the I.B.A., until such time, as it is determined that the full face amount of this Commercial Obligation Lien can be satisfied, and that all other Claims for Remedy made, herein, are unconditionally satisfied in full.
3. The US Marshals, having been given the preponderance of evidence, and probable causes stated, herein, that crimes have been committed, and that, crimes are being committed, shall under their own authority, jurisdiction, and powers, as dejure Marshals & Sheriffs, commence, IMMEDIATELY, with serving Notice of this Writ of Injunction & Restraint/Cease & Desist, without the need of a court order, or warrant, as is their privilege, duty, and obligation, under Law.
4. On the NINETY-FIRST (91st) DAY after receipt of this Lien, the US Marshals & Interpol, are to commence, at once, with the freezing, forfeiture, and seizing, of all corporate, personal, public, private, and individual properties, accounts, and assets, known to be in the possession of, or under control of, the A.B.A., I.B.A., D.O.J., and/or any & all of their corporate contractors, however related.
5. Fair compensation shall be made for the anticipated expenses & services rendered by these agents, and for their abiding by their own Oaths of Office (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/563). The US Marshal Service & Interpol will receive TWENTY(20%) of the recovered assets, and these funds will be divided equally. A Promissory Note shall be tendered to the dejure United States Treasury, and earmarked to the US Marsha Service & Interpol in this amount. The full face amount of the Promissory Note will be made payable to the US Marshal Service & Interpol immediately upon the successful recovery, reclamation, and return, of the Lien Claimant’s “Accounts Receivables.”
6. Should it ever be miscontrued, or misrepresented, that this Promissory Note, and/or payments made to the US Marshal Service & Interpol, is some form of bribery, the Lien Claimants shall argue & deny same, and declare these funds lawful & appropriate compensation for the tasks & expenses the US Marshals & Interpol are tasked & charged with. These funds constitute stolen & pirated properties & assets of the American people, and these compensations are to be considered “bounties,” “prizes,” and “rewards” for honest service by the people’s law enforcement agencies & agents.

AFFIDAVIT OF COMMERCIAL LIEN-ABA EXECUTIVES

About David Robinson

David Robinson is a journalist and author living in the mid-coast area of Maine. He served as a Grand Juror, seated under Summons, on the Cumberland County Maine Grand Jury for the first four months of 2014. For his other publications see – http://tinyurl.com/ctj3zsx – He can be e-mailed at drobin88@comcast.net  View all posts by David Robinson        

Read featured article here

TLB recommends you visit Maine Republic Email Alert for more great/pertinent articles.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Russia Issues International ARREST WARRANT For ROTHSCHILD & SOROS

Russia-Issues-International-ARREST-WARRANT-For-ROTHSCHILD

Vladimir Putin, now in full control of Russia as Prime Minister (then) NOW President , wishes to build a strong Christian nation. In a televised Christmas message on January 7 2008 Putin said:

 “The Russian Orthodox Church contributes to the promotion of moral values in society. One should not completely draw a line between the culture and the church. Of course by law in our country the church is separate from the state. But in the soul and the history of our people it’s all together. It always has been and always will be.”

Russia will make The United States reflect upon what they allowed Rothschild to do to their own country.

So when you see protests against Vladimir now, keep in mind it is probably staged by The Rothschild’s trying to control Russia once again.

Putin Issues Arrest Warrant for Financial Terrorist George Soros!!

Financial terrorist and Hungarian banker, Convicted Felon George Soros…

Russian Intelligence has fingered Soros for using cross-collateralized compounded Swedish and Danish foreign currency derivatives for the purpose of an attack on the Russian stock market.

Soros’ use of these cross-collateralized compounded derivatives utilizing Luxembourg banks violates the terms of the Basil II European Union banking agreement.

The thing that should give pause to the Heads of State Western is like Putin did in freeing Russia from those who wanted to bring the total economic and social collapse and beat up in jail all those who have tried.

Are they influencing Lubawitschern Putin? The fact is that Putin is loyal to Russia and its people, and never allow anyone, even when he is in command in that nation, to sell out and to let his country into the clutches of the NWO. For this he ordered to issue an international arrest warrant against George Soros, who has been caught red-handed as he prepared to send financial aid to what is called opposition in Russia, which recently made the streets in dozens of thousands of people telling lies and misinformation-cheating during the elections.

Now Mr. Soros has little room to continue his dirty games with the speculation that has devastated the entire global financial system, in collaboration Rothschild / Rockefeller and other jackals.

Putin’s speech, which was officially issued by the Russian authorities.

Today it is made public the following statement by the Russian Federation and its Prime Minister Vladimir Putin, has been asked for an arrest warrant against the International Terrorist Finance, the Hungarian currency-Mogul George Soros, the Russian secret services have found that Soros was using foreign currency derivatives with other Danes to start an attack against the Russian Currency Shares in the market.

It should be noted that Soros was using these derivatives with the help of Luxembourg banks, which is forbidden after the contract was made by the EU called Basel II.

Both the IMF (International Monetary Fund) and European Union have issued an Interpol “Red Notice” which is not only against the immediate arrest of Soros, but also against the Sharks on Finance, Bush, Clinton, criminal organization, Marc Rich and his firm, which is located in Switzerland, the Commodities Broker-Richfield, which is why the Russian Premier Putin has recently met the Chef of the Federal Reserve making clear that the Russian Federation will not accept that such use is made of people like Soros and Rich to commit criminal acts of the derivatives market and Finance, which led to social destabilization across the globe.

Putin will be done and start the hunt for these criminals and their accomplices Bankers Rothschild, Rockefeller.

source

Disclaimer: All information, data and material contained, presented, or provided on WorldTruth.Tv is for educational purposes only. It is not to be construed or intended as providing medical or legal advice. Decisions you make about your family’s healthcare are important and should be made in consultation with a competent medical professional. We are not physicians and do not claim to be. Any views expressed here-in are not necessarily those held by WorldTruth.Tv

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

King Willem vangt extraatje van 500 euro en koopt er een sigaartje van.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

( van onze van onze Ontwaak Les damnés de la terre redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Mark Rutte:Labbekakkers NEE! ‘Junkie Gordon’ en King Willem OK!  mark en goorIs het ‘Graai-Waanzin’ ten Top in “Banana-Fraude Nederland”? Oordeelt u zelf.
King Willem en Queen Exotica gaan er op vooruit ( 50 duizend euro), Bijstandsmoeders gaan er op achteruit. De Top van de PvdA noem het Eerlijk delen, maar die weten niet beter als Geesteszieken pathologische leugenaars in dienst van  of misbruikt door de VVD-Misdaadgroep. Zij moeten geholpen worden desnoods met dwang in een Tbs-kliniek .Niet alleen de 600.000 kaal geplukte ambtenaren in Nederland, ook de Biljonairs Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Beatrix krijgen eenmalig een extraatje van 500,- euro boven op hun miljoenen euro uitkeringen. Dat blijkt uit de schaamteloze antwoorden van premier’Hofnar Mark Rutte’ op Kamervragen over de ‘Graai en Naai begroting’ van de ‘King-te Koop man- Willem. Rutte was bijzonder in zijn VVD-nopjes en ging…

View original post 663 woorden meer

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen