Veroorzaakte schade valt niet meer te betalen, waarvoor de op valse wetenschap gebaseerde de-populatie AGENDA 21.

Bron: https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vaccins-wettelijk-verboden

IG-Farben spion, nazi/ SS prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld waarvan het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet en haar stay-behind organisatie (NATO) gebruiken de vanuit Nederland geïmplementeerde internationale massavergiftiging tegen hoge winsten als militair wapen. 

Chemie-farmaceutische kartels, WWII en hun financiers! 

Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG-Farben uit multinationals welke werd georganiseerd in 1904 toen de zes grootste chemische bedrijven (Badische Anilin, Agfa, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer en Greisheim Electron) in Duitsland dit kartel begonnen te vormen. Dit chemische bedrijf verkreeg een behoorlijke reputatie omdat het de NSDAP en de verdere opbouw van NS Duitsland financiërde. IG-Farben was het ware geesteskind van de Rothschild’s (door de Warburg connectie), en vormde een zeer machtig kartel. Het werd ook wel ‘de staat in een staat’ genoemd en kende zelfs haar eigen spionagedienst (NW-7) met prins Bernhard als spion waar de latere beruchte Gestapo direct mee te maken had die zijn weg vond naar de Verenigde Staten van Amerika, de fundering van de geheime stay-behind GLADIO organisatie binnen de CIA en NATO die vervolgens milieu vervuiling inzet als militair wapen.

 
De chemiereus IG Farben waarvan Nazi/SS Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld als spion werkte (NW7) nam ook de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam (Prescot Busch) en Dillon Read. Net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923) (heden de Nederladse SNS staats bank die de totalitaire massavergiftiging hielp financieren). 
 

YouTube-video

Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben’s activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie (Max Ilgner) leidde namelijk de inlichtingenafdeling NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern met Bernhard zur Lippe Biesterfeld als spion
 

YouTube-video

 
Tot Max Ilgner vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale nazi-regime in Duitsland dat mede gefinancierd werd vanuit (neutraal?) Nederlands grondgebied.

YouTube-video

Bernhard zur Lippe Biesterfeld gijzelde het Nederlands koningshuis voor de geruisloze voortzetting van het Hitler Kabinet (nazi regime) vanuit Nederlands grondgebied mede door zijn huwelijk met Juliana. Toen, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire middelen. Waarvoor in Oosterbeek (Nederland) in 1954 door o.a. nazi / SS en IG-Farben spion prins Bernhard de Bilderberg-conferenties werden opgericht, die de nazi industriëlen na WO II hielpen om het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Hitler-kabinet (nazi-regime) internationaal uit te breiden. Dit werd o.a. gefinancierd d.m.v. het massaal tegen hoge winsten dumpen van chemische afval van betreffende nazi industriëlen wat volledig uit de hand is gelopen en vervolgens bewust ingebouwde tekortkomingen in de wetgevingen werden geïmplementeerd.

YouTube-video

Het speerpunt van het chemische en farmaceutische kartel (nazi) is ditmaal de handel in ziekte wat het gevolg is van de globale sluipmoordende chemische vergiftiging, die tegen hoge winsten plaatsvindt om de opkomst van het Vierde rijk te helpen financieren. Op 10 augustus 1944 vond namelijk in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats. Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS. Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen wat vanuit het door nazi-regime overgenomen Nederlands grondgebied (vanwege artikel 21) en de vervolgens in Nederland opgezette Bilderberg-conferenties internationaal geïmplementeerd word, uitgebreid met de Benelux-unie, Europese-unie, Amerika en uiteindelijk de rest van de wereld waarvoor de Verenigde Naties (V.N.) en de NATO tot op heden gegijzeld worden met genocide gevolgen. Hierdoor zullen talloze mensen eerder sterven aan kanker en andere vergiftigings ziekten. Nu en “Explosief” in de nabije toekomst.

YouTube-video


De totale vergiftiging schade valt niet meer te betalen, 
met als gevolg dat betreffende chemie-farmaceutische nazi industriëlen zowel vaccinatie als hun oorspronkelijke afvalstoffen als modern massavernietigingswapen inzetten dat meer doden veroorzaakt dan alle oorlogen van de mensheid bij elkaar (dé-populatie) onder de dekmantel van innovatie, duurzaamheid, Co2 reduktie, etc… waarvoor vervolgens een omstreden en illegaal vaccinatie programma werd ingeleid waarbij men alvorens alle geld en bezittingen (welzijn en welvaart) illegaal en onrechtmatig van de burgers steelt waarvoor in 1992 Agenda 21 waaronder dé-populatie internationaal geïmplementeerd werd.

YouTube-video

 
David Rockefeller, video Bill Gates, video Ted Turnervideo geven de dé-populatie agenda toe. Zelfs op het podium verteld Bill Gates dat de vaccinaties voor dé-populatie zijn. Ook Het aids virus zou met deze intenties in labo ontwikkeld zijn video wat mede verspreid werd met HIV besmette vaccins video. De Amerikaanse overheid geeft toe mensen bewust te besmetten d.m.v. vaccins video. Zelfs CNN vermeld de elite hun dé-populatie programma video

YouTube-video

Het zal u dan ook niet verwonderen dat een recordbedrag voor inenting van de allerarmste kinderen neergelegd is, miljardair Bill Gates, de Britse regering en anderen hebben samen 4,3 miljard dollar (3 miljard euro) beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking videoNa het lezen van dit artikel zal u duidelijk worden dat het niet toevallig is dat vanuit het wetteloze door nazi gekaapte Nederland geheel de wereld tegen hoge winsten vergiftigd word, waarvoor dodelijke virussen ontwikkeld en verspreid worden zoals het vogelgriep virus met een door Nederland in labo ontwikkelde meest dodelijke variant die als biologisch wapen kan worden ingezet. Het H1N1 virus is genetisch vergelijkbaar met het 1918 pandemisch virus wat in een labo gemanipuleerd zou zijn zoals is gebleken bij slachtoffers van de laatste pandemie die werden begraven en later opgegraven, in Svalbard. Het virus was verantwoordelijk voor de meeste uitbraken van griep tot 1956 en daarna verdween het. Echter het nieuwe virus is feitelijk nogal verschillend van ‘Swine Flu’ virussen. In maart/april 2009 veroorzaakte het virus als eerste ziekte in Mexico en in de Verenigde Staten. Deze nieuwe H1N1 griepvariant verspreidde zich van mens tot mens, niet zoals de typische swine flu. Na het mislukken van deze valse vlag aanslag heeft men het Ebola virus los gelaten.

IG-Farben (Rothschild‘s) vormde een zeer machtig kartel dat het kamp Auschwitz opzette in samenwerking met het Zionisme en National Socialisme. Betreffende richtte een een onderneming op in de VS welke direct samenwerkte met Standard-Oil van Rockefeller die tevens groot aandeelhouder in IG-Farben werd en samen werkte met Royal Dutch Shell. Ook Arthur Dean de directeur van American Banknote heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het netwerk, daar hij directeur is geweest van American Ag & Chem Company van de Rockefellers, maar ook van o.a. bedrijven als American Solvay,  Solvay dat binnen het geruisloos en illegaal vanuit Nederlands grondgebied voortgezette nazi-regime (Hitler-kabinet) gevestigd is produceerde het illegaal en omstreden Mexicaanse griepvaccin en was alvorens Philips Daphur dat het uiterst omstreden Agent Orange (tevens bijnaam Prins Bernhard) dat in Vietnam gebruikt werd producerende. Philips was dan ook betrokken bij spionage en dubbelspel met de Nazi’s (Bron: VPRO-VARA 25 februari 2002). 
 

YouTube-video

In 1937 De Belgische Paul-Henri Spaak, zijn vader Paul Spaak was goed bevriend met leden van de beruchte Rothschild bankiers familie (Ashke-Nazi joden), alwaar Robert Rothschild na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot het kabinet Spaak.  

In 1940 op 12 en 13 mei begeleide Prins Bernhard koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-KabinetOp 15 juni 1940 beslist het Belgisch kabinet naar Engeland te gaan, waaronder Paul-Henri Spaak en zijn kabinet medewerker Robert Rothschild, Koning Leopold III weigerde hieraan deel te nemen.
In 1942 nam het Nederlandse Philips de N.V. Roxane te Olst over, een fabriek voor geneesmiddelen. De productie van veevoeder-ingrediënten leidde tot samenwerking met veevoederfabrikanten, waaronder ‘Trouw’ te Amsterdam, die ook een kleine insecticidefabriek had aan de Uilenburgerstraat, die het bedrijf wilde afstoten.
In 1944 op 10 augustus vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoetting plaats. Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich na de oorlog alsnog voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk.  (rapport) De functionarissen zouden een geheim netwerk (Bilderberg conferenties (video) van buitenlandse bedrijven gaan oprichten. Men zou wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen. Een maand later op 5 september 1944 werd door de Belg Paul Henri Spaak en Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst gesloten om daarmee België en Luxemburg na de oorlog mee aan het vanuit Nederland voortgezette Hitler-kabinet te verbinden. Deze overeenkomst is op 5 september 1944 valselijk ondertekend door:
–       Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en
 
–       Dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en
 
–       Dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg,
Paul Henri Spaak heeft deze overeenkomst getekend in strijd met het door koning Leopold III op 25 januari 1944 (9 maanden eerder) voltooide  “politiek testament” en daarmee in strijd met de Belgische Grondwet. In het testament” eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Dit betekent dat Koning Leopold III daarmee postuum het nieuw Benelux-Verdrag heeft verworpen. Wij richten dan ook aan de Belgische federale overheid het verzoek te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide “politiek testament” en wel op grond van de volgende feiten: lees hier
 
In 1945 op 13 maart zette koningin Wilhelmina, die geen Staatshoofd meer was, in Eede (Zeeuws Vlaanderen) weer voet op Nederlandse bodem (Bron: Wikipedia). Twee dagen na de overgave van Japan op 17 augustus 1945, verklaarden de invloedrijke nationalistische leiders Soekarno en Hatta Nederlands-Indië onafhankelijk en Soekarno werd de eerste zelfbenoemde president van de Republiek Indonesië. Nederland zou hierdoor in financiële problemen komen vanwege het verliezen van het delven van grondstoffen zoals tinerts in Indonesië waar het Nederlands Koningshuis en de Nederlandse staat zich mee verrijkt heeft en nu weg zou vallen. Nederland verzette zich hiertegen en probeerde door middel van de zogenaamde “politionele acties” de onafhankelijkheid weer ongedaan te maken. 
 
In 1947 werd in Nederland Philips Roxane overgenomen en samen met Philips-van Houten samengebracht in een firma, die voluit N.V. Philips-Roxane, Pharmaceutisch-C hemische Industrie ‘Duphar’ ging heten. De insecticidefabriek verhuisde naar het Hemdijk-industrieterrein te Amsterdam . 
 
In 1950 kocht men het landgoed Boekesteyn te ‘s-Graveland aan om daar een agro-biologisch laboratorium te vestigen. In hetzelfde jaar werd Philips-Roxane een zelfstandige hoofdindustriegroep binnen Philips. 
 
In 1953 heeft de vader van huidig Nederlandse minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen: “De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”,waardoor de Grondwet feitelijk is uitgeschakeld.
In 1954 was de eerste Bilderberg-conferentie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek (Nederland) die 10 jaar na de geheime ontmoeting in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg plaats vond, waar Nazi-functionarissen een elitegroep Duitse industriëlen opdracht gaven om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. De functionarissen zouden een geheim netwerk opzetten. Initiatiefnemers van de Bilderberg-conferenties waren o.a. de Pool Józef RetingerUnilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld (video).
 
In 1955 verhuist de bestrijdingsmiddelenfabriek van (Philips-Roxane nu Solvay) in Nederland naar de Ankerweg en produceerde het uiterst giftige en kankerverwekkende Agent Orange (tevens bijnaam van Prins Bernhardom de op komst zijnde financiële catastrofe op te vangen door hun industriële chemische afval als pesticide te kunnen verkopen wat door het Amerikaanse leger werd ingezet tijdens de oorlog in Viëtnam en Korea in de jaren 60 en 70, maar ook in Canada gaf de VS de toestemming de chemicaliën uit te testen in Gagetown. Behalve Agent Orange werd er ook Agent Puprle uitgetest, dat arsenicum bevat en driemaal zoveel toxische dioxine als Agent Orange.
 

YouTube-video

 

In 1958 liep zoals verwacht de laatste concessie voor het winnen van tinerts in Indonesië af, die niet werd verlengd. De 30.000 Nederlandse militairen hebben niet kunnen bewerkstelligen dat Nieuw-Guinea en de kleinere eilanden Bali /Bangka en Billiton voor Nederland behouden bleven en moesten zich terug trekken uit Nieuw-Guinea met catastrofale financiële gevolgen. 

Met deze voorkennis werd in het zelfde jaar het Benelux verdrag gesloten ondertekend door:

Daarmee is ook België zijn onafhankelijkheid kwijt geraakt en slaaf geworden van het door Nazi gekaapte Nederland. Met het ondertekenen van dit verdrag in 1958 zit België gebonden aan een samenwerkingsverband tussen Nederland en België om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een uniform tarief te hanteren voor goederen van buiten de Benelux. Sinds het verdrag van 1958 is de Benelux een economische unie. Dit betekent dat vanaf dat moment men vanuit Nederland elk soort gevaarlijk afval kan dumpen in België. Nederland vergiftigd buurland België en gebruikt met name Belgisch Limburg als “dekmantel” voor het vergiftigen van de wereld met hoge winsten voor enkelen en overtreed hierbij de Belgische grondwet en het Europese verdrag van Lissabon. België word hierdoor feitelijk gekaapt voor de geruisloze voortzetting van het Nazi-regime binnen Europa wat heeft kunnen gebeuren door geen uitvoering te geven aan Koning-Leopold III zijn testament.
 
In 1959 (december) is ter ondersteuning van deze agenda in de vrijmetselarij een nieuwe beweging ontstaan. Het Groot Oosten bleef sterk antiklerikaal en als “irreguliere loge” afgesneden van de wereld met door Londen erkende reguliere loges. Vooral contacten met de door Nazi (Busch) geïnfiltreerde Verenigde Staten, waar de reguliere loge miljoenen leden heeft, moesten eronder lijden. De Amerikaanse loge is bijzonder open, bijna een serviceclub. Presidenten als Franklin D. Roosevelt (1933-45), Harry Truman (1945-53), Lyndon B. Johnson (1963-69), Gerald Ford (1974-77) en George Bush (1989-1993) waren ,broeders”. Voor de Antwerpse diamanthandel (Zionisten / Joden?) was de brug naar de VS, via de loge, nuttig. Maar dan moest ze zijn erkend. Hitler werd tenslotte gefinancierd door het zionisme vanuit Amerika, dat de Nederlandse route gebruikte voor een fascistisch Europa te stichten wat uiteindelijk mislukte, maar heden wederom via Nederlands grondgebied en vervolgens de Benelux met de ondersteuning van de Bilderberg-conferenties geruisloos plaatsvindt, waarvoor een deel van de vrijmetselaars uit het Groot Oosten trad en op 4 december 1959 de Grootloge van België oprichtte. Diverse leden binnen deze loge worden vernoemd in de Dutroux files (video) wat hun in de meest ernstige vorm chantabel maakt om aan betreffende genocide agenda deel te nemen. 
 
Vooraanstaande verantwoordelijke worden in vele gevallen misleid en gegijzeld door onbewust of ongewild (video) bij kindermisbruik en andere delicten betrokken te worden, waardoor ze onvoorwaardelijk gegijzeld worden om betreffende genocide agenda te voltooien. Deze individuen zijn hierdoor in vele gevallen slachtoffers en hebben begrip van de bevolking nodig om gezamenlijk met de burgers verantwoord oppositie te kunnen voeren, hoe moeilijk dit ook moge zijn! 
 
Ook werd in 1959 de naam van de hoofdindustriegroep veranderd in Philips-Duphar N.V. (Duphar is de afkorting van Dutch Pharmaceuticals). Als zodanig groeide het door en werden er ook nieuwe geneesmiddelen aan het assortiment toegevoegd, waaronder veterinaire vaccins, die soms met behulp van enorme hoeveelheden eieren werden vervaardigd. 

in 1962 op 20 maart begon John F. Kennedy in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy, toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard.(doc 1) 2). De laatste Nederlandse militairen moesten uiteindelijk Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F. Kennedy en zijn broer Robert Kennedy die zich keerde tegen de duistere plannen van deze multinationals, bankiers en hun Nieuwe Wereld Orde agenda. DeGemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet gingen. Als gevolg van deze Grondwetswijziging, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, is voor Vice-President Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld ( bewijs 1bewijs 2bewijs 3bewijs 4 ).

In 1963 werd de Codex Alimentarius Commissie (Codex) opgericht. De belangrijkste internationale instelling die voorstellen doet aan en wordt geraadpleegd door de directeuren-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) en de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met betrekking tot zaken omtrent het gezamenlijke FAO/WHO voedselnormenprogramma. Codex Alimentarius’ is een moderne ‘techniek’ om de rechten van wereldburgers op een vrije keuze in hun basisbehoefte, voedsel, te limiteren. De regelgeving die door de bureaucraten van de Codex-wetgevingsontwerp is ‘bedacht’, blijkt volstrekt niet gebaseerd op kennis van voeding noch gezondheid..! De Codex-wetgeving wordt desalniettemin uitgerold over de (inter)nationale bevolking door nationale overheden en via internationale verdragen. Ook maakte de bestrijdingsmiddelenfabriek  (Philips-Roxane nu Solvay) die Agent-Orange produceerde, een tragische ramp mee, waarbij een oververhitte autoclaaf ontplofte (toegeschreven aan een menselijke fout) en geheimzinnige stoffen vrijkwamen, die later dioxinen bleken te zijn. 50 medewerkers werden ziek en vier schoonmakers overleden uiteindelijk aan de gevolgen van de blootstelling. Veel dioxine kwam in het Noordzeekanaal terecht. In de jaren 60 was Philips-Duphar een van de bedrijven die vele duizenden vaten met chemisch afval van Agent-Orange in de Volgermeerpolder stortten, wat door de gemeente Amsterdam oogluikend werd toegestaan vervolgens werd vanuit Nederland ook chemische afval gedumpt in de Belgische grintgaten o.a. in Luik en Limburg. waarvoor onze opmerkingen en bezwaren op de op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle.
 
In 1976 werd het Belgische (Bilderberglid) Karel Van Miert (sp.a) kabinetschef van (Bilderberglid) Willy Claes (sp.a), destijds minister van Economische zaken en werd op vraag van Willy Claes, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische Socialistische Partij. 
 
In 1979 werd Karel van Miert Europarlementariër,(BIOGRAFIE. Karel Van Miert – Ooit ‘machtigste man van Europa)
 
In 1980 nam het Belgische bedrijf Solvay de farmaceutische tak van Philips-Duphar over en ging verder onder de naam Solvay-Duphar. Uiteindelijk is de naam Duphar verdwenen en werden de bedrijven te Amsterdam, Weesp, Veenendaal en Olst ondergebracht bij Solvay Pharmaceuticals, de geneesmiddelendivisie van Solvay. Dit alles moest in Nederland plaatsvinden omdat in 1953 de vader van huidig Nederlandse minister Piet Hein Donner, zijnde André Donner (ARP), als lid van de Staatscommissie-Van Schaik vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen: 
 
“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”, 
 
De formulering van deze bepaling komt uit de Grondwet van 1953 (artikel 60),
In 1983 werd dit pas met de Grondwet van 1983 een zelfstandig artikel 120, waardoor huidige globale sluip-moordende dé-populatie “agenda 21”mogelijk wordt. De Staat der Nederlanden heeft dit artikel 120 bewust als zelfstandig artikel in de Grondwet opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat op 21 april 1962 het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

– de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

– en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

en dit tot op heden ( 2011) in stand gehouden 16)17)18)19) met als gevolg dat vanuit het door nazi (multinationals) gegijzelde Nederland, (opgevolgd door de Benelux en Europa) categorie (1) meest giftige kankerverwekkende industriële chemische afval aan bestrijding-middelen worden toegevoegd, om globaal tegen hoge winsten te verspreiden wat vervolgens opgestookt word in biomassa-centrales als ook houtpalletkachels. Uiterst verontrustend is dan ook dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Solvay samen gaan bekijken of op de terreinen van het chemiebedrijf een biomassacentrale kan worden opgetrokken. Daarover hebben ze een intentieverklaring ondertekend, zo meldt het Havenbedrijf. Dit ondanks een overmaat aan ovens en de wetenschap van de totalitaire diffuse vergiftiging onder de-populatie agenda 21″

Betreffende chemische-farmaceutische kartels (WWII nazi financiers) verdienen hier miljarden aan onder de dekmantel van duurzaamheid waardoor talloze mensen eerder zullen sterven aan kanker en andere vergiftiging ziektes (dé-populatie) Nu en “Explosief” in de nabije toekomst. De zelfde kartels (nazi) patenteren en produceren chemische producten om de door hunzelf vergiftigde patiënten te behandelen met chemische medicijnen  die wederom in het milieu terecht komen en niet eigen zijn aan het menselijk lichaam. Wederom een miljarden opbrengt waar efficiënte natuurproducten die eigen aan het lichaam zijn onderdrukt worden.

U zult zeggen, dit kan in de werkelijkheid nooit gebeuren?! Ons antwoord hierop is dat deze kartels dit al tot twee maal toe (WW1 & WW2) geprobeerd hebben met miljoenen doden als gevolg. Oorlog met geweld zou niet meer werken daarom slaan ze geruisloos hun finale slag met sluipmoordende gevolgen. Mede vanwege het geruisloos voortzetten van het Nazi-regime vanuit Nederlands grondgebied en de tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving verleend men vanuit het door multinationals (nazi) gekaapte Nederland illegaal toelatingen aan buitenlandse dochter bedrijven waarmee men globaal alles kan vergiftigen zonder deze aan de Grondwet van het land waar het dochterbedrijf gevestigd is te toetsen, wat van toepassing is voor zowel bestrijdingsmiddelen, vaccins als anderen… 

Een vergelijkbaar en duidelijk voorbeeld is deze toelating: (http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13692_01.html ) die vanuit Nederland verleend werd aan het Belgische Bedrijf SOLVAY CHEMIE waardoor aan het Belgische leidingwater (vergelijkbaar met vaccins) ten alle tijden schadelijke of sluip-moordende stoffen kunnen toegevoegd worden zonder deze toelatingen getoetst worden aan de Belgische Grondwet SOLVAY CHEMIE B.V. vergunning om het drinkwater te vergiftigen


Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

werkzame stof: natriumhypochloriet

gehalte: 150 g/l (als actief chloor)

letterlijk en zonder enige aanvulling: *****andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): (is dus 850 g/l)*****

150 g/l natriumhypochloriet is CAS nummer: 7681-52-9. De eigenschappen van deze stof is: http://www.stanford.edu/group/Urchin/safety.htm

CAS# 7681-52-9 oxidizers, corrosives, suspect carcinogen, mutagen, or reproductive hazard, base, mucous membrane damage by oxidizers and corrosives, extremely hazardous waste.

CAS # 7681-52-9 oxidatiemiddelen, bijtende, verdachte kankerverwekkende, mutagene of reproductieve risico, basis, slijmvliezen schade door oxiderende en corrosieve, uiterst gevaarlijk afval.

****De overige 850 g/l zijn onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen): Dat kan dus zijn Arseenzuur, Chroom VI, cyanide, etc.****

In 1989 werd Bilderberglid Karel Van Miert (sp.a) voor de eerste keer Eurocommissaris voor Transport, Consumentenbeleid, Kredieten en Investeringen.

In 1991 werd socialist André Cools (PS) (Grootloge België) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten, Hij had na zijn terugkeer uit Zwitserland onvoorzichtig aangekondigd aan de Belgische pers te willen lekken dat hij informatie had over de groeiende corruptie binnen de Belgische wapenindustrie met invloed tot in de binnenste kringen van Witte Huis (Nazi Bush), waaronder Dick Cheney, Neil Bush, Frank Carlucci, Donald Rumsfeld… Alleen omdat er een vermoeden bestond van een verband met de moord op André Cools, slaagde de Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia erin het Zwitsers bankgeheim te breken en kwamen een aantal corruptie-schandalen naar boven, onder andere de affaire Agusta, Dassault, OMOB die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Eu-partij voorzitter (1989-92) Guy Spitaels (PS) met als bijnaam ‘Dieu’ (God), een verwijzing naar zijn grote invloed in de PS, die tegelijk de machtigste partij van Franstalig België was, maar ook Willy Claes (Sp.a) ( beide lid van de Grootloge België en Bilderberg-conferenties vernoemd in het Dutroux dossier wat hun chantabel maakt om aan deze agenda onvoorwaardelijk te helpen voltooien. Het zelfde jaar (1991) werd de zelfdoding pil van Drion voorgesteld die later door Solvay in Nederland ontwikkeld werd, presidentskandidaat Rick Santorum van de U.S.A had het wel degelijk bij het juiste eind. De euthanasiewet voor burgers is niet toevallig tot stand gekomen en zal massaal van toepassing zijn indien deze waanzin niet bij direct STOPT.

YouTube-video

In 1992 volgde Willy Claes (toevallig of niet) G. Spitaels kort na de moord op André Cools op als Eu-partij voorzitter van de socialisten (1992-94) tijdens zijn ambt beginnen de opkomst zijnde Europese Verordeningen met hun voorbereiding vanuit het socialisme. Zo heeft het Kabinet Lubbers III, onder voorzitterschap van voormalig socialist minister Hans Alders (PvdA) van VROM die in 1992 in New York een internationaal (Verenigde Naties) Raamverdrag ondertekende inzake klimaatverandering, het ““Rio de Janeiro protocol” tot stand gebracht en ondertekend waaronder “agenda 21” video1 / 2.

In 1994 na het implementeren van “agenda 21” kwam het Belgisch Limburgse Bilderberglid video Willy Claes als Eu-partij voorzitter van de socialisten en Belgische minister van buitenlandse zaken (1992-94) op het wereldtoneel. Dit samen met het Amerikaanse Bilderberglid Bill Clinton / video die als gouverneur van Mena, Arkansas contra leveringen en cocaïne distributie voor de CIA / NAZI uitvoerde

YouTube-video

Beide worden verantwoordelijk geacht / video voor de Rwanda genocide video1 2 3. De gewezen minister voerde een groot diplomatiek offensief om ook alle andere internationale troepen uit Rwanda weg te halen met nooit geëvenaarde genocide gevolgen (wat moest hier bewezen worden?). De volkerenmoord was lang op voorhand gepland en was geen uit de hand gelopen burgeroorlog die in Kagame’s schoenen kan worden geschoven. Van 6 april tot half juli 1994 werden maar liefst tussen 800.000 en 1 miljoen onschuldige slachtoffers brutaal geslacht met messen en machete waaronder vrouwen en kinderen. Voor trouwe bewezen diensten werd Mr. Claes (Group Machiels) twee maanden later genomineerd als Secretaris Generaal van de NATO. Vervolgens introduceerde hij samen met zijn geesteskind, Steve Stevaert (Group Machiels) als Limburgse deputé van Milieu “agenda 21” in Hasselt (Limburg) als pilotproject voor België waar Stevaerts vervolgens burgemeester werd.

De Dinh Vu Industrial Zone in Vietnam met Steve Stevaerts (Sp.a- Groep Machiels) als voorzitter van de toezichtraad, Wederom een NWO project opgezet als invalbasis en chemische opslagbasis in een internationale oorlog, WOIII die momenteel geruisloos plaatsvindt alwaar de globale burgers zoals in Vietnam dagelijks vanuit Low-Budget en NATO vliegtuigen besproeid worden met pesticides en uiterst giftige chemicaliën

YouTube-video

In 2003 maakte Solvay Pharmaceuticals bekend dat ze ruim 50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griep-vaccins in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals

In 2005 werd de Belgische markt opnieuw bevoorraad zodat het tekort eraan kon worden opgevangen zonder dat er ook maar sprake was van de Mexicaanse griep werden uitzonderlijke bijkomende risicogroepen bepaald, zoals beroeps-fokkers en hun familieleden, personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen en personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels. (Niet toevallig 4 jaar voor dat in maart 2009 het Mexicaanse griepvirus uitbrak wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels verspreid word.

In 2006 werd vervolgens een contract gesloten door het farmaciebedrijf Solvay met de Nederlandse overheid, waarbij in geval van een griep-pandemie 16 miljoen vaccins worden geleverd voor de hele Nederlandse bevolking. Ook een contract met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid voor de levering van griep-vaccins kwam tot stand. Dit contract is 298 miljoen dollar (zo’n 235 miljoen euro) waard en had een looptijd van vijf jaar (tot 2011). In eerste instantie werden nieuwe griep-vaccins getest en ontwikkeld. De productie van de vaccins zouden in een nieuw te bouwen fabriek in de VS gebeuren waar vanuit Nederland toelatingen kunnen worden verleend aan buitenlandse bedrijven zonder deze aan de Grondwet van het land waar het dochterbedrijf gevestigd worden getoetst, Mexicaanse Griepvaccin (MSDS) vergelijkbaar met de toelating die aan SOLVAY CHEMIE B.V.verleend is om het drinkwater te vergiftigen.

In 2007 is Solvay Biologicals opgericht. Een volle dochteronderneming van Solvay Phamaceuticals. Een deel van de Vestiging Weesp en de hele Vestiging Olst zijn overgaan naar Biologicals.

In 2008 schreef men al grieppandemie komt binnenkort’ en trekt de Belgische regering nogmaals 157,5 miljoen euro uit om een voorraad griepvaccins aan te leggen, mocht er een pandemie uitbreken, waarna meer dan 10 miljoen Belgen binnen de twee weken zouden worden ingeënt op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we te maken hebben met een griep-pandemie. In feite gaat het om twee vaccins die ruim 10 miljoen Belgen moeten krijgen. 19 Oktober 2008: Grieppandemie komt binnenkort’

In 2009 (maart) breekt de Mexicaanse griep uit wat een ideale manier was voor de farmaceutische industrie om door angst zo veel mogelijk mensen te injecteren videoSolvay Pharmaceuticals uit Olst levert de vaccins voor de Mexicaanse griep. Baxter besmette 72 kg aan materiaal voor de seizoens griep met het dodelijke vogelgiepvirus om de epidemie globaal te verspreiden en de WHO verklaart Mexicaanse griep tot pandemie

No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik die in juli 2009 een congres in Zurich bijwoonde, bracht daar internationaal de ware toedracht van de valse vlag griep epidemie naar buiten wat hem niet in dank werd afgenomen door het military industrial complex (NATO) gezien de internationale aandacht waardoor betreffende de-populatie AGENDA 21 vervolgens gevaar liep te mislukken.

Bilderberglid en NATO secretaris Generaal Willy Claes (1994-1995) nam dan ook samen met zijn dochter die rond de zelfde periode eind 2009 Burgemeester en voorzitter van de HAZODI politieraad werd met de door hun gegijzelde leden binnen de Limburgse Politie, Justitie en ambtenarij de meest corrupte maatregelen om Verbeek Erik uit te schakelen waarvan akte.

De military industrial complex en NATO zijn ontstaan uit de sinds WO II vanuit Nederlands grondgebied opgerichte, internationale stay-behind terreur operatie en het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet die samen met de CIA aanslagen in Europa en de rest van de wereld plegen om de volledige macht naar zich toe te trekken, waaronder 9/11 met een link tussen Nederland, de Bush familie, Bin Laden en de carlyle Group wat met de dag duidelijker wordt.

YouTube-video


12/07/2009 Aanklacht tegen V.N. wegens omstreden griepvaccins tegen de Mexicaanse griep.

Waardoor de Oostenrijkse onderzoek journaliste Jane Burgermeister een wereldwijd platform kreeg en een aanklacht indiende bij de Amerikaanse FBI tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste functionarissen, wegens ‘bioterrorisme’ en ‘poging tot massamoord video d.m.v. een bewust veroorzaakte pandemie video. Dit had als gevolg dat niets vermoedende burgers globaal vanuit de V.N. verplicht zouden worden ingeënt met schadelijke en onbekende stoffen in het door o.a. Solvay in Nederland ontwikkelde Mexicaanse Griepvaccin (MSDS).

Dit werd natuurlijk al geroepen door mensen op alternatieve nieuwssites, maar wat later zelfs de mainstream “nieuwssites” over namen. Nieuwsuur laat weten dat de geheel onterechte benaming “pandemie” (wat voorkomen is) ervoor gezorgd heeft dat mensen abusievelijk in paniek zijn geraakt, waarna zij zich als brave lammeren door hun eigen (misleide en gegijzelde) overheden lieten voorliegen en inspuiten met onbekende schadelijke stoffen video die voor onder meer dodelijke slachtoffers en kwalen als narcolepsie bleken te zorgen videoDe Poolse Regering weigerde zijn burgers dan ook in te enten video. AG-Farben waaronderPrins Bernhard zur Lippe Biesterfeld, maar ook Prescot Busch waren Nazi collaborateurs die Polen in de Tweede Wereldoorlog misbruikte en in Auschwitz, Sobibor vele slachtoffers maakte. De Poolse regering kon dit niet nogmaals laten gebeuren waarop ze de burgers begon te waarschuwen. video1 / video2 Gezondheids-autoriteiten geven nu de ernstige bijwerkingen van vaccinatie tegen Mexicaanse griep toe

In 2010 (april) “stortte” het vliegtuig van de Poolse regering neer wat de dood zou veroorzaakt hebben van de Poolse president Lech Kaczynski, zijn vrouw, de gouverneur van de centrale bank van Polen, de top van de militaire staf, mensen van de nationale veiligheidsdienst en anderen die gezamenlijk de 133 inzittenden zouden vormen van de Tupolev 154. Rond dit hele gebeuren zijn vele vraagtekens te plaatsen. Het vliegtuig zou maar een beperkt aantal passagiers aan boord hebben gehad en overlevenden van de crash werden ter plaatse geliquideerd zie: video1 / video2. In augustus verklaart de WHO dat de pandemie ten einde is. De toename van miskramen waren in 2010 al met 700% gestegenDe Mexicaanse Griep en het betreffende vaccins waren dan ook een poging om de wereldbevolking verplicht in te enten met onbekende en schadelijke stoffen vanwege agenda 21 (dé-populatie).

In 2011 wordt er een nieuwe poging gedaan ten gevolge van meerdere uitbraken van het H1N1-virus in enkele Amerikaanse staten, en roept de WHO een nieuw swine flu alert uit en vraagt ALLE LANDEN om hun nationale pandemie-draaiboeken te activeren en de WHO en PAHO aanbevelingen op te volgen. Als nog eens een “pandemie?” zoals de Mexicaanse griep uitbreekt, moet de Europese Commissie de vaccins gaan aankopen namens alle EU-landen. Dat verklaarden de Belgische minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en EU-commissaris John Dalli(Gezondheid). De bijeenkomst was de eerste informele raadsvergadering onder Belgisch voorzitterschap. Vervolgens heeft de EU en haar lidstatenvoor het gezamenlijk  aankopen van vaccins gestemd.

Bilderberglid Karel Van Miert (sp.a) (voormalige secretaris van Willy Claes), was International Adviseur bij de Goldman Sachs Group die de economische overname van Europa voltooit en betreffende genocide dé-populatie agenda mede financiert met uw gestolen geld video waaronder de (ECB) Europese Centrale Bank waar maar liefst 22 duizend miljard Dollar“zoek” is. Van Miert was ook actief bij de Rabobank in NederlandBig-Farma Eli Lilly Holdings videoSolvay SA en Anglo American PLC, Philips Lighting B.V., Koninklijke Philips Electronics NV, Philips Electronics North America Corporation en Philips New Zealand Ltd, Philips Healthcare, Philips Electronics Singapore Pte. Ltd., Solvay America Inc, Solvay North America LLC, en vele anderen… 

YouTube-video

Daarbovenop was hij directeur van de Belgian multi-national Solvay verantwoordelijk voor de omstreden vaccins en overleed vreemd genoeg op 22 Juni 2009 tijdens het hoogtepunt van deze globale valse vlag Mexicaanse Griep epidemie slechts 11 dagen nadat deWereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde dat het uitbreken van de Influenza A (H1N1) een pandemie was. Wou Karel van Miert net alsAndré CoolsDr. Kelly video J.F. Kennedy video en vele andere naar buiten treden betreffende het military industrial complex. Werd ook hij vermoord op dit cruciaal moment? 

Net als zijn socialistische collega’s Willy ClaesGuy SpitaelsEtienne Davignon maar ook anderen was Karel van Miert lid van de Bilderberg-conferenties en de Grootloge van België waarvan diverse leden werden vernoemd in de Dutroux-files, Kindermisbruik ingezet als militair wapen om verantwoordelijke onvoorwaardelijk te gijzelen en betreffende uit de hand gelopen agenda alsnog te voltooien. Ook zij kunnen van oorsprong slachtoffers zijn wat niet vergeten mag worden.

YouTube-video

Ook Europees erkend veiligheidsdeskundigen A.M.L. van Rooij gebruikte zijn deskundigheid om de omstreden vaccinaties via Philips en verantwoordelijk Nederlandse minister Piet Hein Donner (thans: vice-president van de Raad van State) te stoppen, waaronder dit verdiepings-onderzoek vanuit Philips met alle gevolgen van dien. Veiligheid adviseur A.M.L. van Rooij heeft vanuit Nederland moeten vluchten om niet in navolging van Pim Fortuyn vermoord te worden. No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik kreeg te maken met bedreigingen vanuit het military industrial complex en werd vervolgens zowel financieel als moreel onderuit gehaald door middel van corruptie en machtsmisbruik binnen het door NATO (W Claes sp.a) militair bezette en misbruikte Limburg waaronder de REMO van de GROEP MACHIELS gevestigd naast en op militaire basis. 

 wat duidelijk word in dit hoger beroep bij het Arbeidshof te Gent waar maar liefst 9 ordners van de 11 uit het dossier werden gehaald waaronder bewijzen, conclusies en pleidooien die tot op heden verdwenen zijn met als gevolg dat integere rechters een vonnis vellen op een incompleet corrupt dossier. Ook werd getracht Verbeek in illegale criminele delicten te betrekken waar betreffende niets mee te maken heeft om hem vervolgens achter tralies te krijgen en het zwijgen op te leggen vanwege zijn internationale betrokkenheid om democratisch oppositie te voerde met als doel zo veel mogelijk levens te redden.

Een oud-demograaf van de Wereldbank heeft toegegeven dat vaccinaties onderdeel vormen van het bevolkingsbeleid van de Wereldbank. De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatie-campagnes een machtsmiddel zijn. Onderzoeksjournalist Daan de Wit, van http://www.deepjournal.com/heeft het boek ‘Dossier Mexicaanse Griep’ geschreven, met als doel: het leveren van een dossier voor een parlementaire enquête. Lees er hier meer over:http://www.dossiermexicaansegriep.nl/do.php

Vervolgens werd No Cancer Foundation benaderd door verschillende verontruste ouders, moeders en grootmoeders om de mogelijke schadelijke gevolgen van o.a. het door Vlaams Parlement gratis verstrekte Gardasil vaccins vast te stellen. De leugens en manipulaties rond het Mexicaanse griep pandemiehoax van WHO, RIVM en Gezondheidsraad maakt hun ongerust. Het mexicaanse griep vaccin bevatte naast het kankerverwekkende Kwik (Thiomersal) ondermeer ook Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) dat in de geneeskunde wordt gebruikt voor het vangen en verwijderen van calcium en andere metalen, ook wel zware metalen zoals arseenkoper en kwik. Dit omdat burgers al volzitten met kankerverwekkende zware metalen vanwege o.a. valselijk geëtiketteerde wolmanzouten die via geïmpregneerde hout,  groene stroomcentrales,biomassagreen bricks, milieubetonspaanplaat e.a… categorie (1) meest giftige stoffen en zware metalen worden massaal als biomassa in biomassa-centrales en hout-pelletkachels opgestookt met kanker en andere vergiftigings ziekten als gevolg, wat een verklaring kan kan geven voor de EDTA in het Mexicaanse griepvaccins. No Cancer Foundation heeft hiertegen een klacht ingediend bij de Europese commissie Verzoekschrift 20 oktober 2011 aan EU-Commissie, met als verzoek het stopzetten van genocide massavergiftiging. (met onderbouw).
 
Sinds de jaren tachtig is het aantal doses vaccins verdrievoudigd. De onlangs uitgebrachte documentaire The Greater Good over het vaccinatiebeleid, veiligheid en geschiedenis is een dijk van een productie en geeft een heel genuanceerd en verontrustend beeld… 
 

YouTube-video

Om redenen zoals hierboven beschreven mag ook niemand meer weten welke chemische stoffen in de Gardasil HPV-vaccins zitten om jonge meisjes te injecteren, daarom diende No Cancer Foundation deze klacht in aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin). Uit onderzoek dat verontruste ouders hebben laten uitvoeren is gebleken dat de concentratie aluminium in het Gardasil-vaccin alarmerend hoog is, Het American Cancer Society heeft het productieproces van aluminium geklasseerd als kankerverwekkend voor de mens, aluminium veroorzaakt neuron dood en is buitengewoon giftig , zeker gecombineerd met Kwik (Thimerasol). Het speelt een rol in neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, autisme, Parkinson, toevallen, coma, anderen), bloed-en vaatziekten, bot-en vaatziekten, en andere ernstige aandoeningen. Het geheime congres van de cdc in 2000 op de bijwerking van Thimerosal en Aluminium verbinding​en word dan ook afgehouden van de globale bevolkingAluminium heeft geen bekende voordelen in het menselijk lichaam. Mede om deze redenen heeft No Cancer Foundation Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij aangesteld, alle gegevens worden geplaatst op de website van No Cancer Foundation waarmee deze informatie toegankelijk is geworden voor alle bezorgde ouders. Het Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante) heeft een lijst met 77 medicijnen vrijgegevendie onder STRIKTE CONTROLE zouden moeten staan (waaronder het Cervarix en Gardasil ( HPV-vaccins).
 

Russisch roulette met onze ouderen, kinderen en kleinkinderen, “NEEN DANK U”!!!

Wetswijziging in België maakt vanaf 16 mei 2006 van een “ziekmaakmiddel” een “geneesmiddel”.Vlaams minister Jo Vandeurzen pleit voor meer vaccinaties ondanks het FAGG de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG overtreed wil hij alle burgers laten inenten. Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren die de inhoud van het vaccin niet kennenéén per land, in België is dat Pieter Neels van het (FAGG) waarvoor de volgende sommatie op 17 september 2010 aan Pieter Neels (FAGG) het vaccin is dan ook wettelijk verbodenChemische samenstelling Gardasil-vaccin is opgevraagd aan Europese Unie maar nooit verkregen.
Ondanks promoot de provincie Limburg het HPV-vaccin voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar zonder te weten welke chemische stoffen er in zitten.
 
Om deze totale vernietiging van België en haar 11 miljoen inwoners (vanuit Nederland) met honderden miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen kracht bij te zetten besteedt secretaris Tony Coonen van de Voorzorg ( voormalig schoonzoon Bilderberglid Willy Claes) zijn vanaf 1 maart 2010 bij Verbeek Erik gestolen invaliditeitsuitkering om de klokkenluider het zwijgen op te leggen en het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker zonder de 100% samenstelling van de inhoud van de vaccins te kennen, aan de door Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar om ze daarmee te laten vaccineren. Maar liefst 9 van de 11 ordners aan bewijzen, conclusies, en pleidooien werden d.m.v. machtsmisbruik achter gehouden voor de behandelende rechters in een rechtszaak tegen Tony CoonenDit ondanks het feit dat de regering van België, de Europese Commissie en zelfs de de toelatingshouder van dit Gardasil-vaccin, Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD niet weten welke chemische stoffen in dit vaccin zitten omdat zij allen niet in het bezit zijn van de Material Safety Data Sheet, die onlosmakelijk zit verbonden aan deze gevaarlijke stof. Ondanks deze wetenschap wordt het gebruik ervan door Tony Coonen dringend aangeraden. Als bewijs daarvoor ziet u bijgevoegd ingelaste artikel van 5 en 6 mei 2012 uit het Belang van Limburg: 
Om deze massa-vergiftiging (dé-populatie) en het onderdrukken van medische en technische oplossingen te bespreken in een poging zo veel mogelijk mensenlevens te redden werd Pieter Neels (FAGG) op 6 december 2010 uitnodigt voor deelname in het deskundigenpanel van de No Cancer Foundation conferentie samen met de Belgische deskundige, Geert Top, Chris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen Barbara van Zwieten-Boot en Winnie Sorgdrager, echter zonder enige reactie. Uiterst merkwaardig en verontrustend is dan ook dat Bilderberg schoonzoon Tony Coonen, verantwoordelijke wordt voor de omstreden biomassa-centrales (Nuhma) die talloze mensenlevens zullen eisen, waardoor burgers eerder zullen sterven aan kanker en andere vergiftiging ziekten. Verbeek Erik waarschuwde al in 2010 dit alles zonder enige reactie van verantwoordelijke functionarissen.

YouTube-video

Echter in de plaats van steun volgde een op corruptie gebaseerde Politie inval Bij No Cancer Foundation samen met het FAGG met als politie HAZODI voorzitster Bilderberg-dochter Hilde Claes toenmalig echtgenote van Tony Coonen die samen met haar vader en zijn achterban Belgisch Limburg en uiteindelijk geheel België gijzelen voor de geruisloze voortzetting van het Nazi-regime.
 
Voor het Gardasil-vaccin weigert men tot op heden de MSDS vrij te geven alhoewel men dit verplicht is om een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) op te laten stellen voor de verontruste ouders video. Dit kan enkel gedaan worden door een bevoegd persoon als Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij. Zonder deze MSDS is de chemische samenstelling van het Gardasil-vaccin voor baarmoederhalskanker onbekend, en wettelijk verboden!
 

De redenen zijn even simpel als schokkend, er zijn geen solide argumenten, de werking van vaccinaties berust op onwaarheden en verdraaiingen van feiten en mythes

 
HPV bestaat, het is een virus en het is extreem besmettelijk. Vrijwel elke sexueel actieve vrouw is wel eens besmet geweest en op elk moment in tijd is meer dan 20% van de vrouwen ermee besmet. Kennelijk een natuurlijke toestand. Zo’n vrouw een hand geven is al voldoende om de besmetting op te pikken. Ook niets om ongerust om te zijn. Anders zou de mensheid nooit zo ver zijn gekomen. Het is dan ook niet het virus dat de eventuele (voorstadia van) baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar de optredende infecties indien deze lang aanhouden en/of vaak terugkomen. Meer een kwestie van een slechte gezondheid dan van de virus-infectie.

Virussen veroorzaken geen (baarmoederhals-) kanker. Moleculair biologen Peter Duesberg en Jody Schwartz van de University of California at Berkeley hebben in 1992 al vragen opgeroepen of HPV wel de veroorzaker is van baarmoederhalskanker. Volgens hen zijn de virussen slechts een indicator voor niet normale celdeling en niet de veroorzaker ervan. Ook het National Cancer Institute van V.S. geeft toe dat er tot dusverre geen enkel onderzoek aantoont dat HPV de oorzaak is van het cervixcarcinoom (Regush N., Red Flags Weekly, 25.11.2002). Het feit dat er virussen worden aangetroffen in vrouwen die baarmoederhalskanker hebben, wil dus niet zeggen dat die virussen de oorzaak zijn.

De pharmaceutische industrie weet dat HPV onschuldig is maar heeft er voor gekozen dit gegeven te negeren. In een document van een fabrikant van HPV-tests werd in 2003 al geschreven.

“The FDA news release of March 31, 2003 acknowledges that “most infections (by HPV) are short-lived and not associated with cervical cancer”, in recognition of the advances in medical science and technology since 1988. In other words, since 2003 the scientific staff of the FDA no longer considers HPV infection to be a high-risk disease when writing educational materials for the general public whereas the regulatory arm of the agency is still bound by the old classification scheme that had placed HPV test as a test to stratify risk for cervical cancer in regulating the industry.”

In het kort staat hier dat de FDA weet dat de meeste HPV infecties kortdurend zijn en geen relatie hebben met baarmoederhalskanker. (De FDA is het Amerikaanse orgaan dat medicijnen goedkeurt).

“The HPV DNA test is not intended to substitute for regular Pap screening. Nor is it intended to screen women under 30 who have normal Pap tests. Although the rate of HPV infection in this group is high, most infections are short-lived and not associated with cervical cancer.”

Deze kennis heeft de industrie er niet van weerhouden toch met een medicijn te komen. Dat medicijn is Gardasil en dankzij een enorme PR-campagne en politieke lobby worden nu miljoenen meisje gevaccineerd tegen een ziekte die onschadelijk is. De vaccinacties zijn duur er er wordt aangeraden de meisjes al zo jong mogelijk te gaan behandelen.

Gardasil is niet alleen onzinnig, het is zelfs heel erg schadelijk. De kans dat met Gardasil gevaccinneerde vrouwen een vroeg stadium van baarmoederhalskanker oplopen, is bijna 50% groter dan bij vrouwen die geen Gardasil nemen. Ook dat is bekend bij de FDA.

“PCR-based HPV detection device with provision for accurate HPV genotyping is more urgently needed now because vaccination with Gardasil of the women who are already sero-positive and PCR-positive for vaccine-relevant genotypes of HPV has been found to increase the risk of developing high-grade precancerous lesions by 44.6%, according to an FDA VRBPAC Background Document : Gardasil HPV Quadrivalent Vaccine. May 18, 2006 VRBPAC Meeting.”

Uit dit citaat uit een document van 2006 blijkt dat vrouwen (die HPV-seropositief zijn / een onschadelijke HPV besmetting hebben) en behandeld worden Gardasil veel en veel meer kans hebben baarmoederhalskanker op te lopen dan vrouwen die geen Gardasil gebruiken. De Gardasil activeert het onschuldige HPV naar een schadelijke toestand.
 
Dus, even op een rijtje

 HPV bestaat maar is onschadelijk

 Niet HPV maar eventuele langdurige infecties veroorzaakt door HPV en slechte gezondheid veroorzaken baarmoederhalskanker

 Gardasil vergroot de kans op baarmoederhalskanker aanzienlijk

Veel slechter kan een medicijn toch niet presteren? Toch wel. Uit een recent onderzoek gepubliceerd in het Journal American Medical Assocation blijkt dat Gardasil niet alleen geen enkele gunstige werking heeft maar ook nog eens de HPV-besmetting uitbreidt.
Wat nu? Stop direct met Gardasil vaccinaties!

Dit verhaal is gebaseerd op dit artikel.


Zoals jullie kunnen lezen is het krijgen van een vaccinatie niet iets dat onbezonnen gebeuren kan. Ouders hebben een verplichting tegenover hun kinderen om te checken of de zaken die via vaccinaties het jonge lichaam ingebracht worden ook wel veilig zijn voor het jonge nog groeiende kind. Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat zelfs de weinige verantwoordelijken niet precies weten wat er in de vaccinatie zit tegen baarmoederhalskanker, laat staan welke uitwerking dit kan hebben op het kind en haar gezondheid. Dit risico wil toch niemand lopen?!Vanuit dezelfde verantwoordelijkheid waarmee je meent je dochter(s) te moeten beschermen tegen baarmoederhalskanker roep ik op ook die verantwoordelijkheid te nemen aangaande wat er in de vaccinaties zit alvorens de kinderen hiermee te laten injecteren. laat je kind niet zomaar iets inspuiten! Onderzoek en weeg af, zijn er andere methoden, is het echt noodzakelijk, is de remedie (onbewezen en onvoldoende getest) niet gevaarlijker dan de eventuele ziekte? Hoeveel kans heeft iemand om de ziekte te krijgen? Ga bij dit onderzoek niet enkel uit van gegevens die overheidsinstanties aanreiken want recent is nog gebleken dat deze gegevens onvolledig, gekleurd en zelfs belangenverstrengelend zijn. gebruik ook het medium internet en weeg zorgvuldig je besluit af. Het gaat tenslotte over de gezondheid van je dierbaren!

Dat het Vlaamse populair-wetenschappelijke tijdschrift Eos kwam met de onthulling dat één op de twaalf medische wetenschappers in Vlaanderen wel eens fraudeert, en een 35-jarige onderzoeker van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gunstige onderzoeksresultaten uit zijn duim zoog om zijn financiering niet kwijt te raken is zeer verontrustend. Indien wetenschappelijk gegevens daadwerkelijk zo gemakkelijk gefraudeerd kunnen worden gaat het hier over het topje van de ijsberg waar bedrijven maar al te graag aan investeren met onomkeerbare vernietigende gevolgen voor onze welvaart en welzijn. Als voorbeeld en studie van Vlaamse Universiteiten die zou aantonen dat chemtrails niet wetenschappelijk bewezen kunnen worden wat niet verwonderlijk is met het voor fraude veroordeelde lid van de Bilderbergconferenties die er een dé-populatie agenda op na houden (video) in 1994 geïntroduceerd in Limburg door voormalig secretaris generaal van de NATO Willy Claes als pilotproject voor België. Betreffende is voorzitter van de VLUHR, de superkoepel van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen, ook HUMO schrijft over chemtrails, dat ze niet bestaan? Echter hielden ze er geen rekening mee dat zowel de  U.N. als de Duitse overheid de bevolking informeert over chemtrails! 

Zoals jullie kunnen lezen is het krijgen van een vaccinatie niet iets dat onbezonnen gebeuren kan. Ouders hebben een verplichting tegenover hun kinderen om te checken of de zaken die via vaccinaties het jonge lichaam ingebracht worden ook wel veilig zijn voor het jonge nog groeiende kind. Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat zelfs de weinige verantwoordelijken niet precies weten wat er in de vaccinatie zit tegen baarmoederhalskanker, laat staan welke uitwerking dit kan hebben op het kind en haar gezondheid. Dit risico wil toch niemand lopen?!

Vanuit dezelfde verantwoordelijkheid waarmee je meent je dochter(s) te moeten beschermen tegen baarmoederhalskanker roep ik op ook die verantwoordelijkheid te nemen aangaande wat er in de vaccinaties zit alvorens de kinderen hiermee te laten injecteren. laat je kind niet zomaar iets inspuiten! Onderzoek en weeg af, zijn er andere methoden, is het echt noodzakelijk, is de remedie ( onbewezen en onvoldoende getest ) niet gevaarlijker dan de eventuele ziekte? Hoeveel kans heeft iemand om de ziekte te krijgen? Ga bij dit onderzoek niet enkel uit van gegevens die overheidsinstanties aanreiken want recent is nog gebleken dat deze gegevens onvolledig, gekleurd en zelfs belangenverstrengelend zijn. gebruik ook het medium internet en weeg zorgvuldig je besluit af. Het gaat tenslotte over de gezondheid van je dierbaren!

Het verplicht vaccineren van burgers en kinderen zonder toestemming of medeweten van ouders zou spoedig de norm kunnen worden over de hele wereld…  vandaar dit Referendum tegen verplichte vaccinatie.
 
Net zoals in de Finse, de Spaanse en de Portugese grondwetten, moet een Belgisch grondwetsartikel in die zin het verbod op toepassing van de doodstraf beschouwen als een concrete toepassing van een algemeen principe, namelijk het recht op leven. Dat principe is fundamenteel.
 
Het recht op leven word ook geschonden vanwege betreffende omstreden vaccins die het krijgen van kinderen belemmeren of onmogelijk maken onder de noemer van duurzaamheid en/of overpopulatie. Toename van miskramen waren in 2010 al met 700% gestegen vanwegen het H1N1 varkensgriep vaccin.
 
Ondanks worden alle pogingen die door No Cancer Foundation democratisch ondernomen worden onderdrukt om deze sluip-moordende genocide (massa-doodstraf) te stoppen en waar mogelijk talloze mensenlevens te redden onderdrukt, en vervolgens juridisch vervolgd. Dit ondanks het een morele als ook wettelijke burgerplicht is.
 
“Iedere overheid, officier of ambtenaar die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings. (art 29 Sv.)”. In dit geval is dit niet No Cancer Foundation maar elementen binnen onze gegijzelde overheden. 
 
Echter is het dan noch noodzakelijk dat magistraten niet gegijzeld zijn en onafhankelijk kunnen oordelen en betreffende dossiers binnen de rechtbank niet gemanipuleerd worden waardoor integere rechters een vonnis vellen op een corrupt incompleet dossier waar wij herhaaldelijk mee geconfronteerd zijn. Wij hopen en verwachten dan ook dat verantwoordelijke bewuster gaan worden van de ernst van huidige problematiek en zich coöperatiever zullen opstellen om ondanks alles, gezamenlijk de gestolen toekomst en soevereiniteit van ons land en uiteindelijk Europa verantwoord en democratisch te herstellen en terug te eisen waardoor de sinds 1992 geïmplementeerde (sluip-moordende) genocide dé-populatie “Agenda 21” gebaseerd op leugens, misleiding en bedrog moet STOPPEN!! 
 
Daartegenover staat dat decennia lang internationaal een veelvoud aan rechtsprocedures worden opgestart met tonnen aan bewijzen over hoe de burgerbevolking bewust tegen hoge winsten wordt vergiftigd (vermoord) via lucht, water, voeding, vaccins enz… (dé-populatie Agenda 21). Rechtsprocedures die tot op heden geseponeerd of door middel van corruptie door nazi collaborateurs binnen ons rechtssysteem gesaboteerd worden waardoor geen recht meer te halen valt ondanks Art. 23 van de Belgische Grondwet: 
 
Die rechten omvatten inzonderheid :
 
– 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
 
– 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
 
Daarbuiten primeren “Mensenrechten boven politiek”, Het recht op leven is verankerd in artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 6 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 2 van het EU-Handvest. 
 
het zal u niet verwonderen dat het niet expliciet in de Nederlandse grondwet opgenomen is, al verbiedt artikel 114 wel de oplegging van de doodstraf wat uiteindelijk niet van toepassing is daar de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld vanwege artikel 12O:  “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”. waardoor deze sluipmoordende massavergiftiging vanuit het door nazi (multinationals) sinds de Tweede Wereldoorlog gekaapte Nederlands globaal kan plaatsvinden daaropvolgend sinds 1958 in Benelux-Unie verband met open grenzen en vervolgens Europa…
 

Het aanvaarden van een verband tussen recht en moreel kan voor dit type van rechts-positivist zo ver gaan dat er geen recht meer te halen valt, een wet zo onrechtvaardig, “zo in strijd met essentiële morele waarden is” dat de morele gehoorzaamheidsplicht ophoud waardoor wetten ontstaan die volkerenmoord uitvaardigen, die uitroeiing van mensen bevelen zoals nu gebeurd onder de dekmantel van duurzaamheid, innovatie, Co2 reduktie, etc… (overbevolking gebaseerd op leugens). Wetten die inbreuken maken op de fundamenten van de democratie en als immoreel moeten worden beschouwd. Het is de wetgever die hier inbreuk maakt op recht en ethiek, dergelijke wetgeving is in strijd met democratisch ethos, waardoor verzet tegen de wet geoorloofd is, of zelfs geboden. Hier ligt het “gelijk” geheel bij de minderheid die tot uitdrukking brengt dat gehandeld wordt in strijd met de mensenrechten, vrijheid en het recht op leven.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s